Project R-4756

Titel

Groen licht Vlaanderen 2020 (Onderzoek)

Abstract

Als gevolg van de ontwikkeling en productie van hoog vermogen LED's als nieuwe lichtbron is de verlichtingssector volop in beweging. Verlichting omvat daarnaast echter nog heel wat andere aspecten zoals armatuurbouw, het verlichtings- en interieurontwerp, intelligente lichtsturing, architectuur en daglichttoetreding. Een gemeenschappelijke randvoorwaarde hierbij is de aandacht voor energie-efficiënte oplossingen: beter licht met minder energie. Voor elk van deze aspecten bieden zich ook veel nieuwe uitdagingen en opportuniteiten aan. Deze uitdagingen passen onmiskenbaar in internationale tendensen die niet kunnen genegeerd worden. In een geglobaliseerde economie moeten onze bedrijven hierop tijdig kunnen inspelen. Dit vereist kennis, vertrouwen in nieuwe technologie, begeleiding bij implementatie en het prikkelen van de markt. Deze basisvereisten willen we met het VIS-traject 'Groen Licht Vlaanderen 2020' realiseren binnen de volledige sector. Het innovatief karakter van dit traject situeert zich op alle essentiële onderdelen uit de verlichting. Na georganiseerd overleg met de doelgroepbedrijven, werden enkele specifieke thema's geselecteerd waarrond kennisverruiming zal opgebouwd worden: OLED-technologie, kwaliteitsbeoordeling van LED's, perceptie van helderheid en contrast zowel voor ouderen als jongeren, verblinding van armaturen, een geïntegreerd interieur- en verlichtingsontwerp, impact van regelsystemen op energiebesparing en verhoogd wooncomfort. Om de kloof tussen enerzijds de kennisverruiming en anderzijds de effectieve implementatie ervan bij de bedrijven weg te werken, zal in dit traject veel aandacht besteed worden aan het uitwerken van innovatie-ideeën tot praktijkmodellen, demonstratieopstellingen of pre-prototypes, dit op initiatief van zowel uitvoerders als bedrijven. Daarnaast wordt ook in beperkte mate voorzien in individuele begeleiding op maat van het bedrijf.

Periode

01 oktober 2013 - 30 september 2017