Project R-4876

Titel

Productie van ingekapselde microbellen gebruikt bij niet-invasieve in situ dosimetrie voor radiotherapie

Abstract

UHasselt positioneert zich als een sleutelrolspeler voor het ontwerp en de ontwikkeling van voor dosimetrie geoptimaliseerde gas gevulde microbellen met een verbeterde gevoeligheid voor straling. IMO-IMOMEC heeft zowel de techniek als de expertise voor materiaalontwikkeling en karakterisering die noodzakelijk zijn voor dit project. Het instituut heeft al eerdere ervaring in het ontwikkelen van de kennis nodig voor de productie van gas gevulde microbellen. Binnen dit lang-IOF-project wordt ingezet op verdere ontwikkelingen met betrekking tot het ontwerp van nieuwe microbellen met behulp van nieuwe formuleringen voor verbeterde gevoeligheid aan straling en zal de opschaling van de productie van microbellen voorzien worden.

Periode

01 februari 2014 - 31 januari 2016