Project R-4854

Titel

Capaciteitsopbouw statistiek met als pilootregio Oost- en Zuidelijk Afrika

Abstract

Dit VLIR-UOS cross-cutting project beoogt het verhogen van expertise in statistiek aan Oosterse en Westerse Afrikaanse universiteiten, o.a. universiteiten met een lopend IUS programma. Dit project is het derde jaar van een 5-jaar programma. In de twee eerste jaren werd de focus gelegd op de creatie van nieuwe cursussen in statistiek in de lokale partneruniversiteiten, en de verfijning van bestaande cursussen. De komende drie jaren zullen gewijd worden aan het finaliseren van nieuw ontwikkelde cursussen, de creatie van nieuwe lokale Master programma's, een opleiding voor de trainers, het oprichten van een samenwerkingsgroep tussen de partners, en de exploratie voor de uitbreiding naar nieuwe VLIR-IUS partners.

Periode

01 april 2013 - 31 maart 2014