Project R-4860

Titel

FWO aspirant hernieuwing: Tandstamcellen en angiogenese: nieuwe strategieën voor tandpulpa regeneratie (Onderzoek)

Abstract

Ondanks de huidige technologische vooruitgang en de professionele gezondheidszorg, blijft tandverlies een belangrijk gezondheidsprobleem in de Westerse wereld. Aangezien de actuele tandprotheses vaak gevoelig zijn voor biologisch en mechanisch falen, en anorganische pulpavervangende materialen dikwijls leiden tot weefselnecrose, is er een dringende behoefte aan betere alternatieven. De menselijke tand bevat namelijk verschillende mesenchymaal-achtige stamcelpopulaties die een belangrijke rol kunnen spelen bij de regeneratie van pulpaweefsel, zoals pulpastamcellen, cellen van het parodontaal ligament, stamcellen van de apicale papilla van de ontwikkelende tandwortel en tandfollikel progenitorcellen. Vermits bloedvoorziening een belangrijk deel uitmaakt van weefselvorming, zal deze studie focussen op de angiogene kenmerken van tandstamcellen, meerbepaald de paracriene eigenschappen en het endotheliaal differentiatiepotentieel, en dit door middel van verschillende in vitro en in ovo modellen. Verder zal het gebruik van deze stamcellen geëvalueerd worden in een in vivo muismodel voor pulparegeneratie. Een meer gedetailleerde kennis van de angiogene karakteristieken van tandstamcellen en hun rol in de regeneratie van pulpaweefsel zal leiden tot de ontwikkeling van betere strategieën voor tandontwikkeling en - vervanging.

Periode

01 oktober 2013 - 30 september 2015