Project R-5043

Titel

Modelleren van de verspreiding van infectieziekten aan de hand van sociale contactgegevens

Abstract

De studie van contactpatronen tussen mensen maakt het mogelijk om de overdracht van infectieziekten beter te modelleren alsook om de impact van eventuele interventiestrategieën beter te kwantificeren. Hiertoe worden contact matrices opgesteld die de leeftijd-specifieke individuele contact rate tussen individuen beschrijven. Deze gegevens worden verzameld met behulp van zogenaamde contact onderzoeken. De Comes-F (Contact Matrix Estimation - Frankrijk) is een bevolkingsonderzoek uitgevoerd in Frankrijk, waarin 2.033 personen contactgegevens voor 2 opeenvolgende dagen, op 2 verschillende perioden van het jaar (winter / lente) registreerden. Deelnemers gebruiken hierbij een papieren dagboek om tijdens twee opeenvolgende dagen bestaande uit een mix van weekdag, weekend en feestdagen, al hun contacten in te vullen. De informatie die verzameld wordt over deze contacten bestaat uit de leeftijd van de contactpersoon, geslacht, locatie, duur, frequentie en het al of niet aanraken. Een contact werd immers gedefinieerd door ofwel een conversatie met iemand op een afstand van ten hoogse 2 meter, ofwel door het aanraken van iemand. De gegevens werden verzameld door IPSOS. De Comes-F studie zal ons toelaten om de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden: - Het schatten van een contact matrix voor Frankrijk, relevant voor infectieziekten die overgedragen worden door sociale contacten zoals via de lucht of door contact met de huid. - Om de impact van het seizoen, het weer, feestdagen en weekend op de contact rate en daarmee op de verspreiding van een besmettelijke ziekte te evalueren. -Om de impact van verschillende interventies, zoals een vaccinatieprogramma evenals het sluiten van scholen op de verspreiding van besmettelijke ziekten te evalueren. -Om de impact van interventies te vergelijken met andere Europese landen.

Periode

01 januari 2014 - 31 december 2017