Project R-5189

Titel

IWT doctoraat met titel:Bringing neurorehabilitation to a residential environment with novel pervasive user interfaces (Onderzoek)

Abstract

Binnen dit doctoraatstraject, zal ik onderzoek verrichten naar de mogelijke toepassingen van pervasive, mobiele, lage kosten technologieën in neurorevalidatie systemen om deze systemen in de thuissituatie beschikbaar te maken. Het hoofddoel van de gerealiseerde trainingssystemen is om motiverende, gepersonaliseerde fysieke therapie voor de bovenste ledematen (armen, schouders, handen en vingers) te voorzien als bijkomende training op de huidige fysieke therapie gegeven in de ziekenhuizen en revalidatiecentra. De doelgroep voor deze systemen omvatten personen met functionele beperkingen, spierzwakte of spasmen in de bovenste ledematen ten gevolge van een neurologische aandoening zoals Multiple Sclerosis en Cerebro Vasculair Accident. Met dit onderzoek trachten we het probleem van de hoge kostprijs, complexiteit en het beperkte motiverende karakter van de huidige effectieve therapieën voor een steeds groter wordende groep van personen met neurologische aandoeningen aan te pakken. Gedurende dit doctoraat, zal ik een aantal pervasive, mobiele en lage kosten prototypes van training systemen voor de bovenste ledematen realiseren, volgens de user-centered design methodologie en een vooropgestelde design space voor revalidatie systemen voor neurologische aandoeningen. De prototypes zullen hierbij verschillende aspecten van revalidatie systemen onderzoeken zoals het gebruik van pervasive technologieën, virtuele of augmented reality trainingsomgevingen, sociale interacties, minimale vormgeving, soorten bewegingen en de registratie ervan, etc. Ieder prototype zal geëvalueerd worden in een usability study waarbij we nauw samenwerken met therapeuten en patiënten. Daarnaast zullen één à twee uitgebreidere prototypes geëvalueerd worden in een effectiviteit study om het effecten van de training en vooruitgang met het systeem te bepalen. De resultaten van deze studies zullen beschreven worden in wetenschappelijke publicaties voor toegepaste conferenties in Informatica of in journals.

Periode

01 januari 2014 - 06 januari 2017