Project R-5491

Titel

De associatie tussen blootstelling aan fijn stof en de microvasculatuur bij kinderen. (Onderzoek)

Abstract

Verscheidene studies hebben aangetoond dat er een associatie is tussen blootstelling aan fijn stof en cardiovasculair morbiditeit en mortaliteit. Als onderliggend mechanisme worden veranderingen in de microvasculatuur aangehaald, ondersteund door het feit dat epidemiologische data suggereren dat fijn stof een invloed heeft op de microvasculatuur. Onderzoek toont aan dat de voorbeschiktheid voor cardiovasculaire aandoeningen mogelijk zijn oorsprong heeft in utero, maar tot op heden zijn er geen studies die het effect van blootstelling aan fijn stof tijdens de zwangerschap op de microvasculatuur onderzoeken. Het doel van dit project is om de associatie tussen in utero blootstelling aan fijn stof en de microvasculatuur bij kinderen te onderzoeken als een opvolgstudie van het ENVIRONAGE geboortecohort. Gebruik makend van een niet-invasieve techniek, namelijk retina fotografie, onderzoek ik de microvasculatuur van kinderen tussen 4 en 6 jaar. Deze studie biedt nieuwe inzichten naar de impact van luchtverontreiniging op de etiologie van cardiovasculaire aandoeningen tijdens een gevoelige periode in het leven.

Periode

01 oktober 2014 - 31 december 2019