Project R-5530

Titel

Het introduceren van service-consistentie in realistische klant-georiënteerde rittenplanningsproblemen (Onderzoek)

Abstract

Rittenplanningsproblemen hebben betrekking op het plannen van voertuigroutes voor het uitvoeren van een set van transport- of vervoersaanvragen. Dit project focust op twee klantgeoriënteerde rittenplanningsproblemen, het plannen van het vervoer van personen met een beperking op basis van hun aanvragen (dial-a-ride problemen), en het plannen van de uitvoering van thuiszorgdiensten waarbij huishoudelijke en medische diensten bij personen thuis worden uitgevoerd (homecare scheduling problemen). Beide problemen zijn het resultaat van een sociale of medische dienstverlening aan hulpbehoevende personen/klanten, waardoor kwaliteit van de dienstverlening in beide gevallen een belangrijk aandachtspunt is voor de aanbieder van deze diensten. Een belangrijk aspect van kwaliteit is de mate van consistentie in de dienstverlening. Klanten die op regelmatige tijdstippen diensten vragen, appreciëren het als deze diensten steeds door dezelfde personen en rond hetzelfde tijdstip worden uitgevoerd. Hoewel consistentie in de dienstverlening in de praktijk als zeer relevant wordt beschouwd, is dit aspect nauwelijks onderzocht in de bestaande rittenplanningsliteratuur. In dit project wordt bestudeerd op welke manier consistentie in dienstverlening in rekening kan worden genomen bij rittenplanningsmodellen voor dial-a-ride en homecare scheduling problemen. Door de complexiteit van deze modellen zullen heuristische oplossingsmethodes ontwikkeld worden. Het project heeft als doel om dienstverleners (1) tools aan te reiken om consistentie in de dienstverlening op te nemen in hun rittenplanningsproces, en (2) de mogelijkheid te geven een analyse te maken van de afweging tussen de mate van consistentie en hun operationele kosten.

Periode

01 oktober 2014 - 30 september 2017