Project R-5470

Titel

Over de validiteit van weggebruikersgedrag en bijna ongevallen als voorspellers van het aantal en de aard van verkeersongevallen (Onderzoek)

Abstract

Traditionele analysemethoden op het gebied van verkeersveiligheid vertrouwen sterk op ongevallen als maateenheden. Echter, er zijn belangrijke beperkingen in verband met het gebruik van ongevallengegevens. Het voorkomen van ongevallen is een relatief zeldzame gebeurtenis, wat betekent dat geregistreerde variaties in ongevallenaantallen (doorheen de tijd tussen locaties...) ten minste gedeeltelijk te wijten zijn aan toeval. Bovendien, ongevallen worden niet altijd correct gerapporteerd en - belangrijker nog - er is te weinig bekend over factoren en mechanismen die vooraf gaan aan een ongeval. De belangrijkste doelstelling van dit onderzoek is om het inzicht te verbeteren in het plaatsvinden van ongevallen door relaties te definiëren van deze ongevallen met gebeurtenissen die voorafgaan aan het ongeval en met hogere-orde voorwaarden die invloed hebben op het plaatsvinden van de gebeurtenissen die voorafgaan aan een ongeval. Een betere kennis hiervan zou bijdragen tot de realisatie van conceptuele, wet-achtige relaties tussen variabelen die functies beschrijven van het verkeerssysteem (rijbaan, voertuigen en menselijke (inter) acties) en van het niveau van verkeersveiligheid. Mijn onderzoek zal bestaan uit vier delen, elk van hen gerelateerd aan bepaalde onderzoeksvragen over (1) de validatie van verkeersconflicten als veiligheidsindicatoren, (2) fout-herstelstrategieën, (3) het valideren van relaties tussen bijna-ongeval gebeurtenissen en meer gemeenschappelijk gedrag en (4) de beoordeling van de 'zelf verklarende' aard van wegomgevingen.

Periode

01 oktober 2014 - 30 september 2017