Project R-5207

Titel

Leeftijdsdiscriminatie in tewerkstelling: de visie van de EU toegepast in het recht van de lidstaten? (Onderzoek)

Abstract

Met de adoptie van het 'Framework Directive' in het jaar 2000, werd discriminatie in de tewerkstelling op verschillende gronden, inclusief leeftijd, verboden. Niettegenstaande lijkt deze algemene wetgevende benadering, leeftijdsdiscriminatie een unieke positie te bezetten binnen het juridische EU raamwerk en dat van haar lidstaten. Op de eerste plaats beoogt dit project de positie van leeftijdsdiscriminatie in de EU wet te bepalen op basis van een studie van EU wetgeving en jurisprudentie. Specifieke aandacht zal gelegd worden op de interactie van leeftijd met andere discriminatie gronden, meer bepaald handicap en geslacht (intersectorale discriminatie). Op de tweede plaats, beoogt dit project te analyseren of er al dan niet een interferentie bestaat tussen de perceptie van bepaalde lidstaten over leeftijdsdiscriminatie (België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk). De visies van de lidstaten op leeftijdsdiscriminatie zal bestudeerd worden, alsmede de interferentie, teneinde mogelijk een embryonale 'gemeenschappelijke Europese wet gaande over leeftijdsdiscriminatie in de tewerkstelling' te ontdekken. Doorheen het hele project zullen functionele vergelijkingen gemaakt worden met de VS - dat een langdurige traditie heeft ten opzichte van leeftijdsdiscriminatie in de tewerkstelling -. Bij wijze van conclusie, zullen alle nieuwe inzichten gebundeld worden, om op deze manier een aantal voorstellen te formuleren en grenzen uit te zetten van het verbod op leeftijdsdiscriminatie, op zowel EU als Belgisch niveau.

Periode

01 januari 2014 - 30 september 2021