Project R-5208

Titel

Het ontwerpen en optimaliseren van metaheuristieken: een noodzakelijke stap voor VRP onderzoek (Onderzoek)

Abstract

Vehicle Routing Problems (VRP) zijn een uitvoerig bestudeerde klasse aan combinatoriële optimalisatie problemen met een breed spectrum aan real-life applicaties. Een indrukwekkend aantal heuristische procedures werden reeds voorgesteld, maar een gemeenschappelijke, afgesproken methodologie om heuristische performantie van VRP problemen te analyseren en vergelijken ontbreekt nog. Recent, begon het onderzoekscomité de nood aan zulk methodologisch raamwerk te herkennen, resulterend in een aantal onderzoekspublicaties die statistische technieken toepassen om heuristiek te evalueren. Echter, al deze publicaties stellen een ANOVA benadering voor die enkel een beperkte set aan heuristische varianten beschouwd. Dit heeft zijn beperkingen door het aantal heuristische varianten vaak onbeperkt is door bijvoorbeeld continue parameters. In dit onderzoek, volgen we een ander pad en passen een regressie toe in plaats van een ANOWA benadering. Een van de doelstellingen is om een statistisch methodologisch raamwerk te creëren om (meta)heuristiek te analyseren, dit voorziet een beter begrip van de interactie tussen probleem karakteristieken, algoritme eigenschappen en algemene prestaties. We beweren verder dat dit raamwerk handig is gedurende verschillende fases van de algoritme opbouw cyclus, dat wil zeggen het ontwerp- en de experimenteerfase. Om een proof of concept te bieden van het raamwerk in het algemeen en bewijs van de toegevoegde waarde ervan gedurende deze twee fases, zal het toegepast worden op twee klassen aan VRP problemen, dit zijn VRP met tijdvensters en multi-trip VRP.

Periode

01 januari 2014 - 31 december 2017