Project R-5468

Titel

Lage temperatuur synthese van lagen voor geleiding van gaten in organische zonnecellen

Abstract

Organische zonnecellen staan al geruime tijd in de belangstelling van de wetenschappers aangezien hun toepasbaarheid in flexibele, printbare en opschaalbare groene energiebronnen en hun duurzame productie. Echter, wat betreft efficiëntie hinken de organische zonnecellen achterom, vergeleken met hun conventionele silicium gebaseerde varianten. Een inhaalbeweging is mogelijk door te focussen op verbeteringen in de actieve laag, maar ook door het ontwikkelen van de zgn. gaten geleidende laag, ter optimalisatie van de anode interface. MoO3, V2O5 en WO3 zijn veelbelovende opties, die nog verbeterd kunnen worden door doperen. Oplossing gebaseerde methoden zijn hiervoor uitermate geschikt omdat verscheidene metalen, op atomaire schaal homogeen verdeeld, zo kunnen afgezet worden. Dit project streeft dus naar vooruitgang op gebied van de anode interface lagen door depositie vanuit chemische oplossingen. Het temperatuursinterval waarbinnen deze depositie onderzocht wordt is sterk beperkt door de materiaalkeuze, waardoor thermische analyse gekoppeld aan output karakterisatie de kern van dit project vormt. Bovendien kan analyse van de elektronische structuur en samenstelling van de laag een belangrijke meerwaarde vormen voor het ontwikkelen van een fundamenteel concept aangaande de thermodynamica en kinetica van oxidevorming en de optimale structuur en samenstelling van gaten geleidende lagen.

Periode

01 oktober 2014 - 30 september 2017