Project R-5460

Titel

Geïntegreerde beslissingsondersteunende modellen voor productie-en routeringsbeslissingen in realistische toeleveringsketens

Abstract

Traditioneel zijn productie en distributie als twee onafhankelijke beslissingsproblemen onderzocht. In werkelijkheid bestaat er echter veel interactie tussen deze processen van de toeleveringsketen. Bijgevolg is er dus nood aan gecombineerde beslissingsondersteunende modellen. Een geïntegreerde kijk op de kritische logistieke beslissingen kan leiden tot een relevante verbetering van het dienstverleningsniveau en tot substantiële besparingen in voorraad-, goederen in bewerkings-, instel- en transportkosten. Dit leidt tot complexe gecombineerde optimaliseringsproblemen op meerdere beslissingsniveaus. Op het tactische beslissingniveau zal de onderlinge afhankelijkheid tussen lotgrootte bij de productie en routeringsbeslissingen onderzocht worden. In dit onderzoeksvoorstel zullen oplossingsmethoden voor het Productie Routeringsprobleem (PRP) met meerdere vestigingen en meerdere producten ontwikkeld worden, rekening houdend met tijdsvensters voor het leveren aan klanten op verschillende locaties. Een hybride metaheuristiek zal ontwikkeld worden voor realistische PRP-problemen in huidige toeleveringsketens. Op het operationele beslissingniveau zal een combinatie van machineplanning en routering behandeld worden. Eerst wordt een goedgedefinieerde probleemstelling opgesteld rekening houdend met noodzakelijke uitbreidingen op het klassieke rittenplanningsprobleem om zo planningsbeslissingen in acht te nemen. Daarna zullen gepaste oplossingsmethoden onderzocht worden en zal een metaheuristiek voor het geïntegreerde probleem van machineplanning en routering ontwikkeld worden.

Periode

01 oktober 2014 - 30 september 2018