Project R-5614

Titel

Een open intelligent revalidatie framework voor cliëntgerichte functionele therapie m.b.v. bewegingsdetectiesystemen. (Onderzoek)

Abstract

Fysieke revalidatie is belangrijk voor personen met neurologische en musculoskeletale aandoeningen om terug beter te functioneren in de maatschappij en kan een grote bijdrage leveren aan de mate van zelfredzaamheid en bijgevolg de levenskwaliteit. Binnen fysieke revalidatie is de cliëntgerichte functionele benadering uitermate belangrijk omdat de patiënt betrokken wordt in het opstellen van doelen en de therapie individueel afgesteld is op de noden en activiteiten die de persoon zelf kiest. Uit voorgaand onderzoek en literatuur blijkt de meerwaarde van cliëntgerichte functionele therapie t.o.v. een standaard revalidatieprogramma (die zich vooral richt op standaard oefeningen) omdat het leidt tot een betere motivatie, een betere revalidatie uitkomst (met grotere zelfredzaamheid tot gevolg), waarbij sneller resultaat geboekt wordt en waardoor de residuele zorgvraag zal verminderen.

Periode

18 september 2014 - 17 oktober 2016