Project R-5326

Titel

Opmaak van een achtergronddocument ten behoeve van de update van het verkeersveiligheidsplan Vlaanderen (Onderzoek)

Abstract

De Vlaamse Overheid wenst een update van het Verkeersveiligheidsplan uit 2008 voor te bereiden. Daartoe wenst zij een achtergronddocument op te stellen dat een status questionis bevat van de verkeersveiligheid in Vlaanderen. Het achtergronddocument is hoofdzakelijk beschrijvend en bevat geen beleidskeuzes tenzij die al eerder/elders expliciet werden gemaakt (zoals bijvoorbeeld in het Mobiliteitsplan met betrekking tot de streefcijfers aantal slachtoffers). De omvang van eventueel bijkomende analyses ten aanzien van eerder/elders al uitgevoerde analyses is beperkt. Partiële analyses van onveiligheidsfenomenen zijn evenwel mogelijk. Het achtergronddocument wil een goede synthese bieden van de huidige stand van zaken en kennis met betrekking tot verkeers(on)veiligheid in Vlaanderen. Doelstelling is om in een volgende fase aan de hand van dit document het beleidsplan voor de volgende legislatuur te stofferen en het verkeersveiligheidsplan verder uit te werken als een concreet actieplan.

Periode

01 april 2014 - 31 juli 2014