Project R-5835

Titel

Reïnnervatie van dentine-pulpa weefsel in een in vivo model van pulpa regeneratie waarbij gebruik gemaakt wordt van een bioafbreekbare scaffold en humane dentale pulpa stamcellen. (Onderzoek)

Abstract

Verschillende toestanden zoals tandcariës, periodontitis, traumatische schade of verscheidene pathologische syndromen kunnen leiden tot het verlies of afwezigheid van een tand. Tandvervanging is niet enkel zeer belangrijke voor esthetische redenen, maar ook voor functionele doeleinden. Doordat de huidig gebruikte protheses vatbaar zijn voor biologisch en mechanisch falen, en anorganische vervangingsmaterialen voor de pulpa vaak leiden tot pulpa necrose, is er een dringende nood aan betere alternatieven. Tandweefsel engineering is een nieuwe veelbelovende therapeutische benadering die doelt op het vervangen van ontbrekend tand pulpa weefsel door bioengineerd weefsel. Het hoofdprincipe van tandweefsel engineering is het gebruikmaken van dentale stamcellen, gezaaid op een biocompatibel schavot, waaraan de juiste stimuli geleverd worden om een biocomplex te creëren, zijnde het tand pulpa weefsel. Bezenuwing is een belangrijk aspect van tandweefsel engineering, vandaar dat wij pogen om de herbezenuwing van een bioengineered tand pulpa weefsel te verbeteren met behulp van een combinatie van tand pulpa stamcellen en tand pulpa stamcellen gedifferentieerd tot Schwann cellen die geladen worden in de tandwortel segmenten. Daarom zullen we onderzoeken of beide cel populaties neurotrofe factoren afscheiden, die betrokken zijn in de aantrekking van sensorische zenuwen. Dit zal zowel gebeuren in vitro als in vivo. De resultaten hiervan zullen meer licht werpen op de potentiële rol van stamcellen in de (her)bezenuwing van tissueengineered tand pulpa weefsel, wat mogelijk kan leiden tot de ontwikkeling van betere tandvervangingsstrategieën.

Periode

01 januari 2015 - 31 december 2017