Project R-5455

Titel

Limburg Maakt Het !

Abstract

Het doel van het project is om vanuit het bestaande onderzoeksinstituut in UHasselt rond materialen, imo-imomec, een expertisecentrum 'Limburg Makes It' voor de Limburgse maakindustrie op te richten om een structurele en intensieve wetenschappelijk technologische ondersteuning te bieden aan deze bedrijven en op deze manier een essentiële bijdrage te leveren aan de innovatieketen. Bovendien kan een dergelijk expertisecentrum leiden tot verankering van bedrijven in de regio en fungeren als attractiepool voor nieuwe industriële activiteit. Een belangrijk aspect van dit initiatief is de betrokkenheid van KMO's substantieel te versterken. Er kan immers duidelijk worden vastgesteld dat er een grote onderparticipatie is van KMO's bij ondersteuning door het kenniscentrum. Deze aanpak dient ook te leiden tot een stijging van de participatie van KMO's in het bijzonder en Limburgse bedrijven in het algemeen aan de IWT programma's. Er is vooral nood aan onderzoek 'op maat van het bedrijf' en ondersteuning die proactief inzet op technologische innovatie in processen en toepassingen. Bovendien dienen gerichte antwoorden te worden geformuleerd die dicht bij de markt aanleunen. Een belangrijke stap in dit proces is het bepalen van de correcte vertaalslag van het gestelde probleem of uitdaging naar de praktische uitvoering in een industrieel kader waarbij het belangrijk is dat de voorgestelde aanpak ook daadwerkelijk geïmplementeerd wordt zodat onmiddellijk toegevoegde waarde wordt gerealiseerd.

Periode

01 januari 2014 - 31 december 2017