Project R-5408

Titel

Studie, gebruik en regeneratie van nieuwe actieve kool in de productie van kwaliteitsvolle Cubaanse Rum: ontwikkeling van een nieuwe geluid spectrale techniek ter bepaling van de eigenschappen van AC.

Abstract

Dit doctoraatsvoorstel past perfect in de strategische onderzoekslijn van TANC/CMK als in dat van NuTeC/CMK, als in het goedgekeurde groot VLIR-UOS project met UO (Cuba) waar sub-projecten P1 en P5 door twee UH projectleiders getrokken worden. Naast het gebruik van AC in het kader van de zuivering van afvalwaters, zal dit nu ook gebruikt worden voor rum kwaliteitsverbetering. Dit doctoraat zal bovendien resulteren in een nieuwe analytische geluidstechniek die toelaat om de eigenschappen van niet-gebruikte en geregenereerde AC te bestuderen en deze te vergelijken met klassieke BET analyses. Deze nieuwe benadering laat toe om aanvullende karakteristieken te bepalen, die toelaten om een beter inzicht te bekomen in AC eigenschappen en valorisatiewegen. Er wordt gestart van een bestaande situatie in Cuba rond de te gebruiken AC (duur en geïmporteerd) in het rum productie proces en van het feit dat de gebruikte AC niet gerecycleerd wordt, maar gedumpt (enorme milieu problemen). Middels dit doctoraat wordt dus gezocht naar alternatieve ACs via pyrolyse van agrarisch afval. Het zou moeten resulteren in ACs met vergelijkbare prestaties voor industriële toepassingen. Daarnaast zal een regeneratiebenadering worden voorgesteld (oververhitte stoom bij hoge druk) die aanleiding geeft tot een herbruikbaar AC-product met even goede prestaties. Het mogelijk gebruik van verzadigde AC uit het rum zuiveringsproces voor afvalwaterzuivering van metallurgische en asbest bedrijven biedt ook perspectieven. Een alternatief gebruik van de char (en gebruikte AC) als bodemverbeteraar en als meststof zullen mede bekeken worden in samenspraak met de MB binnen CMK en binnen het VLIR-UOS project.

Periode

01 januari 2015 - 31 december 2016