Project R-5424

Titel

Valorisatie van ingedikt varkensmest via pyrolyse in verschillende eindproducten met toegevoegde waarde zoals bio-olie en char: Volledige karakterisatie en gebruik als brandstof, bodemverbeteraar of adsorptiemiddel voor met Ni verontreinigde afvalwaters.

Abstract

De Onderzoeksraad heeft op 12 juni 2014 het verblijf van dr. Lenia-Nezaet Gonsalvesh-Musakova (BAS, Bulgarije) aan de UHasselt goedgekeurd ten laste van het BOF-programma "Korte Verblijven". Gedurende dit verblijf zal dr.Lenia-Nezaet Gonsalvesh-Musakova onderzoek uitvoeren in samenwerking met prof. Jan Yperman(Onderzoeksgroep Toegepaste en Analystische Chemie ). Het verblijf zal plaatsvinden in 2014.

Periode

12 juni 2014 - 31 december 2014