Project R-5508

Titel

De invloed van nanopartikelfunctionalisatie en eiwitcorona op nanopartikel-cel interacties. (Onderzoek)

Abstract

De Onderzoeksraad heeft op 12 juni 2014 de aanvraag voor een kort verblijf aan University of Alberta, Canada goedgekeurd ten laste van het BOF-programma "Korte Verblijven - uitgaande mobiliteit". Gedurende dit verblijf zal dr. Nick Smisdom onderzoek uitvoeren in samenwerking met prof. dr. Nils O. Petersen. Het verblijf zal plaatsvinden in 2014.

Periode

12 juni 2014 - 31 december 2014