Project R-6467

Titel

MECOVI (Onderzoek)

Abstract

De laatste decennia is gezondheidszorg steeds complexer geworden door de gestegen medische kennis en mogelijkheden voor diagnose of behandeling. De hieruit voortgekomen doorgedreven subspecialisatie in verschillende klinische disciplines creëert een belangrijke nood aan multidisciplinaire samenwerking. Hiervoor worden tegenwoordig multidisciplinaire team (MDT) meetings georganiseerd. Deze verlopen echter niet altijd even efficiënt aangezien er vaak niet voldoende data van een patiënt ter beschikking is, aangezien het vaak niet mogelijk is om op meerdere plaatsen samen te werken en aangezien gepaste visualisatie van de medische data voor overleg veelal ontbreekt. Er is dringend nood aan technische oplossingen om dit medisch overleg te ondersteunen. Dit project beoogt dan ook een omgeving te ontwikkelen voor lokale en gedistribueerde multidisciplinaire medische samenwerking die eenvoudig en intuïtief toelaat multimodale data met een gepaste visualisatie te gebruiken in MDT meetings. Het doel is een oplossing te ontwikkelen die breed toepasbaar is en zo weinig mogelijk wijzigingen vraagt aan de huidige workflow.

Periode

01 januari 2015 - 31 december 2016