Project R-5556

Titel

Geavanceerde ontwikkeling, het testen en de toepassing van de Simpact Cyan infividual-base simulatie-tool voor het modelleren preferentiële mengen onder ART-patiënten en de erfelijkheid van HIV setpunt viral load. (Onderzoek)

Abstract

In een eerste toepassing bekijken we de hypothese dat ART-patiënten bij voorkeur onderling relaties aangaan (omwille van verschillende sociale, psychologische, veiligheids- en gezondheidsredenen). De centrale vraag hierbij is of en hoe de impact van TasP op HIV incidentie wijzigt als gevolg van dit gedrag. Resultaten van een eenvoudig risicomodel suggereren dat dergelijke niet-willekeurige seksuele relaties een aanzienlijke effect kunnen hebben op de invloed van TasP op HIV incidentie, en dat de grootte en de richting van het effect afhankelijk is van de lokale context waarin het TasP programma wordt uitgerold. De belangrijkste determinanten van het effect zijn HIV-prevalentie, ART dekking en ART effectiviteit (~ therapietrouw). Dit eenvoudig model kijkt naar het effect van preferentieel mengen op het onmiddellijke gevaar van HIV overdracht, en het is noodzakelijk om ook te kijken naar het cumulatieve effect over meerdere jaren. Verder wordt in het model aangenomen dat individuele maten van risicogedrag, zoals het gebruik van condooms en de frequentie van partnerwisseling, hetzelfde blijven na ART initiatie. In een tweede toepassing bekijken we het effect van overdracht van virale lading op de invloed van TasP op HIV incidentie. 'High set point viral load' wordt geassocieerd met hogere besmettelijkheid en met een versnelde progressie naar AIDS en dood, waarbij de laatste de infectieuze periode vermindert en daarmee ook het transmissie potentieel. Verder hebben mensen de neiging om bij voorkeur relaties te vormen met partners die een soortgelijke seksuele activiteit hebben. Als gevolg van deze gedrags- en virologische verschijnselen, kan het zijn dat de HIV set point viral load en het seksuele activiteitsniveau van individuen niet onafhankelijk is en deze bio-gedragsmatige correlatie kan niet-verwaarloosbare effecten hebben op de impact van TasP op de HIV incidentie. Tot nu toe wordt in alle projectiemodellen aangenomen dat variatie in besmettelijkheid willekeurig en niet erfelijk is. Het is echter onduidelijk hoe gevoelig de modelmatige TasP impact projecties zijn aan de (valse) aannames rond de onafhankelijkheid van set point viral load. Deze vragen liggen aan de basis van het project.

Periode

01 januari 2014 - 31 december 2016