Examencommissie master industriële wetenschappen: chemie

Personeel

NaamFunctie
Leen BRAEKENvoorzitter
Jozefien DE KEYZERondervoorzitter
Jeroen LIEVENSsecretaris
Martine PEETERMANSombuds
Karine EVERSombuds (plv.)
Mumin enis LEBLEBICIlid
Leen THOMASSENlid