Prof. dr. Ilse SAMOY

Beleidsfuncties en lidmaatschap raden

Onderzoek

Disciplinecodes: Burgerlijk recht (05050202), Aansprakelijkheidsrecht (05050221)

Onderwijs

Betrokken bij volgende opleidingen

Betrokken bij de volgende opleidingsonderdelen

Academiejaar 2022 - 2023

Academiejaar 2021 - 2022