dr. Maarten COLSON

Onderzoek

Disciplinecodes: Macro-economisch beleid, macro-economische aspecten van overheidsfinanciën en algemene vooruitzichten (05020504), Macro-gebaseerde gedragseconomie (05020503), Economiebrede landenstudies (05020304), Economische ontwikkeling (05020302), Openbaar en not-for-profit management (05020613), Econometrische modellering (05020804), Multiple or simultaneous equation models, multiple variables (05020807), Experimentontwerp (05020802), Openbaar beleid (05040409), Politieke economie (05060211), Economische sociologie (05040203)

Onderwijs

Betrokken bij de volgende opleidingsonderdelen

Academiejaar 2023 - 2024

Academiejaar 2022 - 2023