De heer Maarten COLSON

Onderzoek

Disciplinecodes: Macro-economisch beleid, macro-economische aspecten van overheidsfinanciën en algemene vooruitzichten (05020504), Macro-gebaseerde gedragseconomie (05020503), Economiebrede landenstudies (05020304), Economische ontwikkeling (05020302), Openbaar en not-for-profit management (05020613), Econometrische modellering (05020804), Multiple or simultaneous equation models, multiple variables (05020807), Experimentontwerp (05020802), Openbaar beleid (05040409), Politieke economie (05060211), Economische sociologie (05040203)

Onderzoeksaffiliaties

Onderwijs

Betrokken bij volgende opleidingen

Betrokken bij de volgende opleidingsonderdelen

Academiejaar 2022 - 2023

Academiejaar 2021 - 2022