Logo UHasselt

menu

UHasselt


Actueel

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

DISCLAIMER


disclaimer in English

Deze website is onderworpen aan een auteursrechtclausule en aan een exoneratieclausule.

auteursrechtclausule

Alle teksten en illustraties op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Afdrukken van teksten en illustraties is toegestaan voor privé-gebruik, verspreiding ervan kan enkel na toestemming van de Universiteit Hasselt. Citeren is toegestaan op voorwaarde dat er steeds verwezen wordt naar de authentieke bron. Reproduceren is toegestaan op voorwaarde dat er steeds verwezen wordt naar de authentieke bron, tenzij voor commerciële doeleinden, in welk geval reproductie, zelfs met bronvermelding, niet toegestaan is.exoneratieclausule

De universiteit Hasselt is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website. De inhoud van deze webpagina is afkomstig van de onderaan vermelde auteur en/of dienst en verbindt niet noodzakelijk de Universiteit Hasselt, tenzij het een pagina betreft die officieel is ondergebracht onder de onderwijs- en examenreglementering. De gegevens op deze website zijn zo zorgvuldig en volledig mogelijk opgesteld. Ondanks alle inspanningen kan de Universiteit Hasselt niet garanderen dat de informatie op deze website ten alle tijde actueel, juist en volledig is.. De Universiteit Hasselt kan waar dit nodig is, eenzijdig informatie aanpassen en updaten.. De Universiteit Hasselt is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

Disclaimer in het Nederlands


This website is subject to a copyright clause and an exoneration clause.

copyright clause
All texts and illustrations on this website as well as the lay out and the functionality of this website are protected by copyright. The texts and illustrations can be printed for private use; distribution is permitted only after authorisation of Universiteit Hasselt. Quotations are allowed provided that you always refer to the valid source. Reproductions are permitted provided that you always refer to the valid source, unless for commercial aims, in which case reproduction, even with source indication, it is not allowed.

exoneration clause
Universiteit Hasselt is not responsible for the information on this website and cannot be held responsible for the conceivabe disadvantageous impact of possible inadequacy or incompletion of the data on this website. The contents of this webpage are provided by the individual and/or office stated below. Unless the page falls under the university’s Regulations for Teaching and for Examinations, Universiteit Hasselt is not bound by the information provided. On account of the rapid evolution of legislation and our higher education environment, it is possible that the information is no longer completely accurate. Where necessary, Universiteit Hasselt can adjust and update faulty information. Universiteit Hasselt has taken all reasonable care to ensure that all information available on its websites is accurate at the time of publication and on the basis of the current state of knowledge. Universiteit Hasselt is not responsible for the content of any links to external organisations that are referred to on its website.