Logo UHasselt

menu

Responsible Research


Data

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

GDPR

Na een overgangsperiode van 2 jaar treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG" maar beter gekend onder "GDPR") op 25 mei 2018 definitief in werking.

De GDPR ziet toe op de bescherming van persoonsgegevens en impliceert verscheidene rechten en plichten voor de betrokkene, de verwerker en de verantwoordelijke van deze persoonsgegevens.

Met betrekking tot onderzoeksdata vallen de verplichtingen van de GDPR onder een groter kader, zijnde het research data managementbeleid van de UHasselt.  Onderzoeksdata kunnen immers persoonsgegevens omvatten, wat duidelijk zichtbaar gemaakt moet worden in het research data management van de onderzoekers. De vraag naar een goed research data management omvat naast de verplichtingen m.b.t. de GDPR ook het naleven van andere wettelijke, ethische en integriteitsprincipes.

'Meer informatie vind je terug in de privacyverklaring van de UHasselt of in de GDPR-richtlijnen van de UHasselt.'
 

Contact

Heb je vragen omtrent privacy dan kan je binnen de UHasselt terecht bij: privacy@uhasselt.be