Logo UHasselt

menu

UHasselt SEE


Universiteit Hasselt School of Expert Education

Opleidingsaanbod voor ambtenaren

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

OPLEIDINGSAANBOD VOOR AMBTENAREN

Sinds oktober 2013 is een nieuwe bevorderingsregeling van kracht voor ambtenaren van niveau B en C om door te groeien naar niveau A. De nieuwe regeling voorziet een procedure in drie reeksen (meer info via: website Selor en brochure Selor).

Universiteiten zijn betrokken in de tweede reeks door het aanbieden van een aantal opleidingsonderdelen uit haar masterprogramma’s.

Binnen de faculteit Rechten en de faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen van de Universiteit Hasselt zijn er mogelijkheden om opleidingsonderdelen via creditcontract op te nemen. Het pakket opleidingsonderdelen dat een ambtenaar kan/mag opnemen is afhankelijk van zijn specifiek dossier en dient in overleg met de betrokken faculteit te worden samengesteld.

In de studiegids kan onder ‘master in de rechten’ en ‘master in de toegepaste economische wetenschappen’ worden geraadpleegd welke opleidingsonderdelen worden aangeboden. Aan bepaalde opleidingsonderdelen zijn begincompetenties verbonden. In de academische kalender worden de les- en examenperiodes aangegeven.

Ambtenaren die interesse hebben in het opnemen van opleidingsonderdelen dienen contact op te nemen met de verantwoordelijke per faculteit.

Ambtenaren dienen een volledig dossier in zoals vermeld in de aanvraagprocedure. Pas na goedkeuring van het pakket opleidingsonderdelen door de faculteit kan er overgegaan worden tot inschrijving aan de UHasselt.