Logo UHasselt

menu

UHasselt SEE


Universiteit Hasselt School of Expert Education

Opleidingsaanbod voor ambtenaren

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

OPLEIDINGSAANBOD VOOR AMBTENAREN

Sinds oktober 2013 is een nieuwe bevorderingsregeling van kracht voor ambtenaren van niveau B en C om door te groeien naar niveau A. De nieuwe regeling voorziet een procedure in drie reeksen (meer info via: website Selor en brochure Selor).

Universiteiten zijn betrokken in de tweede reeks door het aanbieden van een aantal opleidingsonderdelen uit haar masterprogramma’s.

Binnen de faculteit Rechten en de faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen van Universiteit Hasselt zijn er mogelijkheden om opleidingsonderdelen via creditcontract op te nemen. Het pakket opleidingsonderdelen dat een ambtenaar kan/mag opnemen is afhankelijk van zijn specifiek dossier en dient in overleg met de betrokken faculteit te worden samengesteld.

Ambtenaren die interesse hebben in het opnemen van opleidingsonderdelen dienen contact op te nemen met de verantwoordelijke per faculteit.

  • Contactpersoon voor faculteit BEW (economie): mevrouw Klara Vrolix
  • Contactpersoon voor faculteit Rechten: de heer Lin Wu

Pas na goedkeuring van het pakket opleidingsonderdelen door de faculteit kan er overgegaan worden tot inschrijving aan de UHasselt.

Opengestelde opleidingsonderdelen kennen zoals vereist minstens 4 ECTS. Kandidaten moeten aantonen over de nodige voorkennis te beschikken.

 

Opleidingsaanbod


Hieronder een aantal mogelijke opleidingsonderdelen. Afhankelijk van het specifieke dossier kunnen andere opleidingsonderdelen gekozen worden. Zie UHasselt studiegids voor alle opleidingsonderdelen uit de master.

Nr. Opleidingsonderdeel ECTS Semester Opgelet!
1554 Risicomanagement en interne beheersing 6 1 groepswerk
2211 Beleidsevaluatie 6 1 groepswerk
2875 Publieke financiën 6 1  
2876 Beleidseconomie 6 1  
1692 Milieubeleid 6 2  
2877 Beleidsproject 6 2 groepswerk
1732 ICT Governance 6 2 groepswerk
2199 ICT Management 6 1 permanente evaluatie
1729 ERP-systems 6 1 groepswerk
1706 Kwantitatieve economie 6 2 opdracht
2068 Innovatief HRM en veranderingsmanagement 6 1 groepswerk
2062 Diversity, equality and inclusion in organizations 6 2 groepswerk

 

Meer info & contact

Ambtenaren die interesse hebben in het opnemen van opleidingsonderdelen dienen contact op te nemen met mevrouw Klara Vrolix. Pas na goedkeuring van het pakket opleidingsonderdelen door de faculteit kan er overgegaan worden tot inschrijving aan de UHasselt.

Klara Vrolix
E: klara.vrolix@uhasselt.be
T: 011 26 86 99

 

Nr. Opleidingsonderdeel ECTS Opgelet!
2160 Grondige studie staatsrecht 6 werkstuk & examen
2162 Grondige studie bestuursrecht 6  
2237 Law and State 6  
2235 Overheidsfinanciën 6  
2236 Grondige studie fiscaal recht 6 permanente evaluatie & examen
2234 Omgevingsrecht 6  

 

Meer info & contact

Ambtenaren die interesse hebben in het opnemen van opleidingsonderdelen dienen contact op te nemen met de heer Lin Wu. Pas na goedkeuring van het pakket opleidingsonderdelen door de faculteit kan er overgegaan worden tot inschrijving aan de UHasselt.

Lin Wu
E: lin.wu@uhasselt.be
T: 011 26 87 98