Opleidingsaanbod voor ambtenaren

Creditcontract • Economie • Rechten


Sinds oktober 2013 is een nieuwe bevorderingsregeling van kracht voor ambtenaren van niveau B en C om door te groeien naar niveau A. De nieuwe regeling voorziet een procedure in drie reeksen (meer info via: website Selor).

Universiteiten zijn betrokken in de tweede reeks door het aanbieden van een aantal opleidingsonderdelen uit haar masterprogramma’s.

UHasselt corporate

Programma

Binnen de faculteit Rechten en de faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen van de Universiteit Hasselt zijn er mogelijkheden om opleidingsonderdelen via creditcontract op te nemen. Het pakket opleidingsonderdelen dat een ambtenaar kan/mag opnemen is afhankelijk van zijn specifiek dossier en dient in overleg met de betrokken faculteit te worden samengesteld.

In de studiegids kan bij de master in de rechten en de masters van de faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen worden geraadpleegd welke opleidingsonderdelen worden aangeboden. Aan bepaalde opleidingsonderdelen zijn begincompetenties verbonden. In de academische kalender worden de les- en examenperiodes aangegeven.

Aanvraagprocedure

Ambtenaren dienen een volledig dossier in zoals vermeld in de aanvraagprocedure (pdf, 160 KB). Pas na goedkeuring van het pakket opleidingsonderdelen door de faculteit kan er overgegaan worden tot inschrijving aan de UHasselt.

Ambtenaren die interesse hebben in het opnemen van opleidingsonderdelen dienen contact op te nemen met de verantwoordelijke per faculteit.

Contact

Lieve Bynens

Functie
Contactpersoon voor faculteit BEW (economie)

An Byloos

Functie
Contactpersoon voor faculteit Rechten