Faculteit Revalidatiewetenschappen

De kinesitherapeut anno 2021 is niet langer de klassieke masserende therapeut. Het is een revalidatiespecialist die personen, wiens functioneren verhinderd wordt door ziekte, ingreep of ongeval, terug op weg helpt naar zijn plek in de maatschappij van vandaag. Mét aandacht voor het menselijke achter de spieren, de persoon achter de beperking en de omgeving rond de patiënt.

Die kinesitherapeut, die jij kan worden.

1718 RWS 2018.01.30 Spierbiopsie 19

REVAL Academy

Vanuit de faculteit Revalidatiewetenschappen aan de Universiteit Hasselt, biedt REVAL Academy bijscholingsactiviteiten aan rond revalidatie en kinesitherapie binnen verschillende revalidatiedomeinen:

  • Revalidatie van cardiorespiratoire en inwendige aandoeningen
  • Revalidatie van musculoskeletale aandoeningen
  • Revalidatie van neurologische aandoeningen
  • Revalidatie bij kinderen
  • Revalidatie bij ouderen

Het evidence based handelen en het updaten van kinesitherapeutische technieken en inzichten staan centraal in elke bijscholingsactiviteit.

Er is ook een navormingsaanbod rond anatomie.

UHasselt School of Expert Education

Levenslang leren aan UHasselt. De opleidingen voor professionals zijn gebouwd op academische expertise en creëren voor jou een unieke leeromgeving om jouw expertise te verfijnen of te verbreden.
1718 RWS 2018.04.11 Rob Van Der Straaten 16

REVALiedatiefonds

Een fysieke beperking als gevolg van een ongeval of ernstige aandoening, een cognitieve beperking of het hebben van pijn of grote vermoeidheid, heeft een grote impact op het dagelijks leven. Revalidatie is erop gericht deze impact te beperken door middel van herstel, het opheffen van functieverlies door compensatie of het leren omgaan met beperkingen of symptomen.

Dit kan via een monodisciplinaire benadering, bijvoorbeeld door een zelfstandige kinesitherapeut, maar voor een groot aantal aandoeningen is voor een adequate behandeling een multidisciplinaire benadering noodzakelijk. Hier is Revalidatie niet alleen gericht op het medische aspect, maar ook op het functioneren in de eigen omgeving.

Revalidatie kenmerkt zich dan ook door de vele disciplines en domeinen, zowel op fysiek als cognitief vlak. Met steun aan het revalidatiefonds kan de faculteit Revalidatiewetenschappen een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke projecten.

RWS Internationaal

Internationale ervaringen verbreden je horizon.

In het eerste en het tweede masterjaar krijg je de kans om je klinische en wetenschappelijke stage in het buitenland te ervaren. De faculteit biedt interessante stageplaatsen aan binnen de Euregio en Europa, maar ook ver daar buiten; onder andere in Argentinië, Benin, Ecuador, Ethiopië, Turkije en Vietnam.

Het is een enorm leerrijke ervaring die je niet kan vergelijken met een stage in België. Je leert zelfstandig je plan trekken, zodat je na deze stage helemaal klaar bent voor de werkvloer. De natuur in Zwitserland is adembenemend en er valt zoveel te ontdekken zodat je zeker nog eens terug moet gaan!
Lauren Moors, Kliniken Valens, Zwitserland, 2021

Contact

+32(0)11 26 93 06 inforwk@uhasselt.be

Agoralaan Gebouw A

3590 Diepenbeek

Openingsuren

Maandag - vrijdag:

  • 09.00 uur - 12.00 uur
  • Namiddag op afspraak

Zaterdag - zondag - feestdagen:

Gesloten

Back to Faculties and schools