Lezing André Loeckx: Architectuuronderwijs en Maatschappij

De faculteit Architectuur en Kunst van UHasselt is trots om de Francqui Leerstoel dit jaar uit te reiken aan André Loeckx. In het kader van deze uitreiking zal André Loeckx vier lezingen geven en gesprekken aangaan met studenten, docenten en het brede publiek.

02 juni 2022
15:00 - 17:30
Agora Gebouw E, Agoralaan, 3590 Diepenbeek
Andre Loeckx ©Katrijn Van Giel Andre Loeckx ©Katrijn Van Giel

Dit event is reeds afgelopen

Lezing: Architectuuronderwijs en Maatschappij

Tijdens deze vierde en finale lezing bespreekt André Loeckx met ons de rol van architectuuronderwijs in de maatschappij. Hij vertrekt van de stelling dat het goed gaat met architectuur in Vlaanderen. Om zich vervolgens de vraag te stellen dat, als het werkelijk zo goed gaat, hoe het dan komt dat wonen voor almaar meer mensen onbetaalbaar wordt? Dat we er maar niet in slagen om geen extra open ruimte meer in te nemen en dat we woonomgevingen blijven ontwerpen waarin mensen vereenzamen.

In het tweede deel van zijn lezing, gaat hij in op de rol van architectuuronderwijs en onderzoek in het aanpakken van deze vraagstukken. Nemen we onze verantwoordelijkheid wel voldoende op? En waar laten we dan kansen liggen?

Het zijn uitdagende vragen waar we als Civic Faculteit ook tegenaan botsen. Tegelijk gaan deze vragen breder dan enkel onze faculteit alleen. Daarom nodigen we ook onderwijsmakers, onderzoekers en beleidsdenkers van andere faculteiten uit. Het brede debat dat we hier aanraken, past volledig in de huidige VISIO-oefening die we met z'n allen maken en die UHasselt scherper op de kaart moet zetten als Civic Universiteit. Alle kleine delen maken tenslotte 1 groot geheel.

Programma 02 juni 2022

 • 15.00 – 16.30 uur: lezing André Loeckx
 • 16.30 – 17.30 uur: publiek debat met onder andere:
  • Steven Van Garsse (vicedecaan faculteit Rechten UHasselt)
  • Sadia Vancauwenbergh (Directeur Onderzoek, Bibliotheek en Internationalisering UHasselt)
  • Stefan Devoldere (decaan faculteit Architectuur en Kunst UHasselt)
  • Katrien Struyven (School of Educational Studies, UHasselt)
 • 17.30 – 18.30 uur: afsluitende receptie

Over André Loeckx

André Loeckx is emeritus hoogleraar architectuurtheorie aan het Departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van de KU Leuven. Hij is medeoprichter van het Vlaams Architectuurinstituut. Hij was voorzitter van de Jury Stadsvernieuwingsprojecten. Hij maakt deel uit van de expertengroep die het team van Vlaams Bouwmeester begeleidt en is externe deskundige voor Ringland. In 2021 ontving Loeckx de Ultima voor Architectuur, de cultuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Francqui Leerstoel

In 1932, beslisten Emile Francqui en Herbert Hoover samen tot de oprichting van een Stichting, waaraan zij een belangrijk kapitaal toevertrouwden. Deze Stichting was bedoeld om « de ontwikkeling van het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek in België te bevorderen ».  Het was Herbert Hoover die erop aandrong dat deze Stichting de naam zou dragen van Emile Francqui om op die wijze de herinnering te laten voortduren aan de man die zoveel voor zijn land en voor de wetenschap gedaan had.

Op voorstel van de Universiteiten, kent de Francqui-Stichting elk jaar een aantal Francqui-Leerstoelen toe.

Wil je meer weten, bezoek dan de website van de Francqui Stichting.

Information:

Terug naar het Agenda overzicht