New Scientist Live - Klimaat? Kom in Actie!

22 februari 2024
19:00 - 21:30
Universiteit Hasselt - Campus Hasselt - Aula Louis Verhaegen - Martelarenlaan 42 - 3500 Hasselt
Kliemaatlezing 1 2024 Kliemaatlezing 1 2024

Dit event is reeds afgelopen

New Scientist en UHasselt organiseren samen een interactieve avond waarin topwetenschappers hun actuele visie op het klimaat geven. Op naar transitie, maar hoe? En wat is de rol van Europa op wereldniveau?

Kurt Vandenberghe (Directeur-Generaal klimaatactie Europese commissie) is keynote spreker en trapt de avond af, gevolgd door Ignace Schops, Robert Malina, Hannah Prins, Valerie Trouet, Bart Vermang, Elke Knapen en Bernard Vanheusden.
Praat mee en geniet van de muziek van Spinvis (Erik de Jong en Saartje van Camp).

Presentatie is in handen van Jim Jansen, hoofdredacteur van New Scientist.

Met live muziek van Spinvis

Gratis toegang na aanmelding

Inschrijven

Programma

Vanaf 18.45 u

Inloop

19.00 u

Live muziek van Spinvis

19.05 u

Verwelkoming en presentatie door Jim Jansen, hoofdredacteur van New Scientist

19.10u

Keynote spreker Kurt Vandenberghe, Directeur-Generaal klimaatactie Europese commissie
De rol van Europa in wereldbeleid. Wat zijn onze verhoudingen tot andere continenten. Wat betekent Europa in wereldwijd klimaatbeleid?

Live muziek van Spinvis

Ignace Schops, natuurbeschermer, voorzitter Bond Beter Leefmilieu en directeur Nationaal Park Hoge Kempen
Column - Is er toekomst? Actie en hoop

Hannah Prins, activiste
Q&A - De politiek, bedrijfsleven en burgers,  iedereen wijst naar elkaar. Hoe komt het wél in beweging? Over kapitalisme en rechtvaardigheid binnen de transitie en kanttekeningen bij goede initiatieven.

Live muziek van Spinvis

Robert Malina, professor milieu-economie 
Lezing - Het belang van vliegen en wat er goed is aan biobrandstoffen. Wat is de rol van Europa in beleid wereldwijd vliegbeleid?

20.05 - 20.25 u

Pauze

Valerie Trouet, directeur van het Klimaatcentrum
Lezing - Van kennis over het verleden naar noodzaak voor nu. Hoe pakken we aan vanuit de wetenschap, bedrijfsleven én inwoners en wat zijn de uitdagingen waar we voor staan? Op naar transitie.

Live muziek van Spinvis

Prof. Bart Vermang, expert zonne-energie en prof. Elke Knapen, expert circulair materiaalgebruik 
Q&A - Werken aan transitie, vanuit technologie en materialen. Verandering van perspectief en wensen.

Live muziek van Spinvis

Paneldiscussie met Robert Malina, Ignace Schops, Hannah Prins, Kurt Vandenberghe, Valerie Trouet

21.20 u

Afsluiting door rector Bernard Vanheusden

Einde. Toegift Spinvis bij de borrel

Terug naar het Agenda overzicht