Lichaamsdonatie

Uw lichaam afstaan na overlijden voor onderwijs en onderzoek is een nobele daad die we erg waarderen. U bent hiermee van groot belang voor het wetenschappelijk onderzoek en de medische opleidingen.

Header Orgaandonatie 1 Header Orgaandonatie 1

Over lichaamsdonatie

Om uw lichaam aan de Universiteit Hasselt te doneren zijn er 2 officiële documenten nodig:

 1. Een gedateerd en ondertekend document 'wilsbeschikking'.
 2. Een volledig ingevulde 'administratieve vragenlijst'.

Wilsbeschikking

Te dateren en te ondertekenen.

Download (pdf, 109 KB)

Geef de uitvoerder van uw wilsbeschikking (bv. kinderen, vrienden, kennis, huisarts, ...) een kopie samen met onze contactgegevens en bewaar zelf ook een exemplaar.

Administratieve vragenlijst 

Te dateren en te ondertekenen.

Download (pdf, 38 KB)

Na ontvangst van deze documenten krijgt u van ons een kaartje van lichaamsdonatie dat u best bij uw identiteitskaart bewaart.

Ingevulde documenten stuurt u naar:

Universiteit Hasselt
Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen
Dienst anatomie - Kathleen Ungricht
Campus Diepenbeek
Agoralaan - gebouw D
3590 Diepenbeek

Nadien wordt het stoffelijk overschot gecremeerd. Na afloop van de onderzoeken gebeurt een openbare asverstrooiing te Hasselt zonder kennisgeving aan de eventuele nabestaanden.

Praktische richtlijnen na overlijden

Bij overlijden contacteert de wilsbeschikkingsuitvoerder een begrafenisondernemer. De begrafenisondernemer neemt contact op met het secretariaat Geneeskunde en Levenswetenschappen op het telefoonnummer +32 11 26 85 00.

De begrafenisondernemer geeft de volgende gegevens door:

 • Naam en voornaam
 • Datum van overlijden
 • Plaats, gemeente van overlijden
 • Naam van een familielid van de overledene (de wilsbeschikkingsuitvoerder)

Tijdens het weekend of tijdens een verlofperiode wordt u verbonden met een antwoordapparaat dat u verdere richtlijnen zal verstrekken. Bij overlijden in een ziekenhuis of in een instelling met koelkamer kan het lichaam worden bewaard in deze koelkamer.

Het lichaam wordt bij voorkeur binnen de 48 uur na overlijden naar onze dienst overgebracht.

In bepaalde gevallen wordt het lichaam niet aanvaard:

 • bij overlijden in het buitenland
 • indien een autopsie werd uitgevoerd
 • bij een verkeersongeval
 • bij bepaalde infecties
 • indien er meer dan 48 uur verstreken is sinds het tijdstip van overlijden
 • bij orgaandonatie
 • bij verzadiging van de infrastructuur
 • ...

Wat doet de begrafenisondernemer?

 • De begrafenisondernemer doet de aangifte van overlijden bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.
 • Omdat het lichaam nadien wordt gecremeerd dient het overlijden te worden vastgesteld door twee artsen: de arts die het overlijden heeft vastgesteld en een arts aangesteld door de gemeente. De begrafenisondernemer vraagt een toelating tot crematie aan bij de burgerlijke stand alsook een toelating tot vervoer.
 • De begrafenisondernemer brengt na telefonische afspraak het lichaam over naar de universiteit  (011/26 85 00).
 • Bij overbrenging van het lichaam naar de universiteit dienen de originele papieren aanwezig te zijn.
 • De begrafenisondernemer rekent aan de familie de kosten van aangifte en vervoer aan.

De crematiekosten worden kort na het overlijden aangerekend aan de nabestaanden. Dit laat aan de familie toe om de kosten terug te vorderen via ziekteverzekering, erfeniskosten vermindering of andere.


Veelgestelde vragen

Komt iedereen in aanmerking voor het afstaan van zijn/haar lichaam?

Iedereen vanaf 18 jaar komt in aanmerking. Er is geen maximum leeftijdsgrens.

Voor welke doeleinden wordt mijn lichaam gebruikt?

De lichamen worden hoofdzakelijk gebruikt voor het onderwijs van de studenten van de faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen, voor het aanleren van nieuwe chirurgische technieken en voor wetenschappelijk onderzoek.

Waar gebeurt het onderzoek?

Het onderzoek gebeurt enkel aan de Universiteit Hasselt, Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen, op de campus in Diepenbeek.

Kan ik een vergoeding krijgen voor lichaamsdonatie?

Wettelijk gezien mogen hier geen vergoedingen voor worden gegeven.

Kan ik orgaandonatie combineren met lichaamsdonatie?

Orgaandonatie heeft voorrang op lichaamsdonatie. Wanneer orgaandonatie niet mogelijk is en de documenten voor lichaamsdonatie in orde zijn, komt u in aanmerking voor lichaamsdonatie.

Voor wie zijn de kosten?

De kosten van de crematie en de kosten van de begrafenisondernemer, zoals vervoer, koelkamer, diensten, ... zijn ten laste van de nabestaanden.
De kosten van vervoer van de universiteit naar het crematorium zijn voor de universiteit.

Wie betaalt de begrafenisondernemer als ik geen familie of erfgenamen heb?

De wilsbeschikkinguitvoerder neemt in dat geval contact op met de gemeente waar u woonde. De gemeente of OCMW, of diegene die de opdrachten uitvoert, draagt de kosten van crematie.

Heeft de universiteit een eigen begrafenisondernemer?

De universiteit heeft geen eigen begrafenisondernemer. Het staat u of uw familie vrij een begrafenisondernemer te kiezen.

Kan ik ook zonder wilsbeschikking mijn lichaam afstaan?

Dit is niet mogelijk. U dient vóór uw overlijden een 'wilsbeschikking' en een 'administratieve vragenlijst' ingevuld en ondertekend op te sturen naar de universiteit.

Wie kan ik als wilsbeschikkingsuitvoerder aanstellen?

De keuze hierin is vrij. Meestal is het een vertrouwenspersoon, zoals een familielid, een kennis, de huisarts, of iemand anders die dicht bij u staat.

Wat gebeurt er nadat ik mijn wilsbeschikking en administratieve vragenlijst heb opgestuurd?

Er wordt een dossier aangelegd en uw gegevens worden in ons computerbestand opgenomen. Deze gegevens dienen enkel voor gebruik door onze dienst in het kader van de lichaamsdonatie en zijn strikt persoonlijk. Deze gegevens worden beschermd door de privacywetgeving.
Binnen afzienbare tijd ontvangt u een kaartje op uw naam om bij uw persoonlijke documenten te bewaren. Hieruit blijkt dat u uw lichaam bij overlijden ter beschikking stelt van de Universiteit Hasselt.

Kan ik mijn wilsbeschikking nog intrekken?

U kan op elk ogenblik uw wilsbeschikking annuleren en laten vernietigen. U stuurt een schriftelijke mededeling met verzoek tot annulering van uw dossier naar ons adres.

Kan mijn lichaam worden geweigerd?

Er zijn verschillende redenen waarom een lichaam kan worden geweigerd:

 • Bij overlijden in het buitenland
 • Indien een autopsie werd uitgevoerd
 • Bij een verkeersongeval
 • Bij bepaalde infecties
 • Indien er meer dan 48 uur verstreken is sinds het tijdstip van overlijden
 • Bij orgaandonatie
 • Bij verzadiging van de infrastructuur
 • ...

Hoe weet men bij overlijden dat ik mijn lichaam heb afgestaan aan de Universiteit Hasselt?

Nadat u uw wilsbeschikking en de ingevulde administratieve vragenlijst naar ons hebt opgestuurd:

 • Ontvangt u van ons een kaartje waarop staat dat u bij overlijden uw lichaam aan de Universiteit Hasselt schenkt. Het is de bedoeling dat u het kaartje bij uw identiteitskaart bewaart.
 • Geeft u een kopie van uw wilsbeschikking aan uw wilsbeschikkingsuitvoerder. Bij overlijden waarschuwt deze de begrafenisondernemer of gemeente (zie 'Wie betaalt de begrafenisondernemer als ik geen familie of erfgenamen heb?') en geeft de laatste wilsbeschikking te kennen. De begrafenisondernemer (of gemeente) neemt op zijn/haar beurt contact op met de dienst anatomie van de Universiteit Hasselt om verdere afspraken te maken.

Is het mogelijk om een 'dienst met lichaam' te houden vóór het lichaam wordt overgebracht naar de Universiteit Hasselt, dienst anatomie?

Dit is niet mogelijk. Het is belangrijk dat het stoffelijk overschot zo snel mogelijk op de universiteit is. Er kan enkel een dienst worden gehouden zonder stoffelijk overschot.

Kan de familie een rapport met medische bevindingen krijgen?

De lichamen zijn grotendeels ten dienste van het onderwijs en er wordt geen enkel verslag met pathologische bevindingen opgemaakt. Bijgevolg wordt er geen rapport overgemaakt aan de familie.

Hoelang kan mijn lichaam ter beschikking worden gesteld voor onderwijs of onderzoek?

Dit valt op voorhand niet te bepalen en kan variëren van enkele dagen tot meerdere jaren.

Wat gebeurt er daarna?

Na afloop van de onderzoeken gebeurt een openbare asverstrooiing te Hasselt zonder kennisgeving aan de eventuele
nabestaanden.

Universiteit Hasselt Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen Vakgroep anatomie

Locatie

Campus Diepenbeek - Agoralaan - gebouw D - 3590 Hasselt

Vakgroep anatomie

Locatie
Campus Diepenbeek Agoralaan - gebouw D - 3590 Diepenbeek