Logo UHasselt

menu

UHasselt voor leerkrachten


Nascholingen

UHasselt voor leerkrachten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

NASCHOLING WISKUNDE

Data: woensdag 29 april (volzet) en 13 mei 2020

Wiskundige vaardigheden en attitudes - online nascholing

Wiskunde is veel meer dan definities, bewijzen en rekenwerk. Om wiskunde echt te beleven zijn ook ruimere vaardigheden belangrijk, zoals denk- en redeneervaardigheden, wiskundige taalvaardigheid...
Hoe nemen we dit op in onze lessen en hoe leren we onze leerlingen deze vaardigheden aan?
Ook leervaardigheid is een vaardigheid die leerlingen een goede basis geeft voor het rendabel vastzetten van wiskunde. We staan dus even stil bij de strategieën die daarbij helpen.
Naast vaardigheden zijn ook attitudes in de eindtermen en leerplannen opgenomen. Wat mogen we verlangen van de leerlingen op het vlak van wiskundige presentatie, zelfstandigheid en doorzettingsvermogen, kritische zin... en hoe evalueren we dat?

 • Voor wie: leerkrachten wiskunde, alle graden
 • Datum: woensdag 29 april (volzet) en 13 mei 2020 | 14u00 – 17u00
 • Deelname: gratis, wel verplicht inschrijven
 • Locatie: online nascholing zowel op 29 april als op 13 mei
 • Contactpersoon: Machteld Verhenne, machteld.verhenne@uhasselt.be

De nascholing van woensdag 29 april is volzet. Deze nascholing is online.

Schrijf hieronder in voor de online sessie van 13 mei.


 

Datum: woensdag 4 maart 2020

Wat doe ik voor pi-dag?

14 maart is een bijzondere dag voor wiskunde. Veel wiskundeleraren willen dit onder de aandacht brengen, liefst met iets leuks, maar vooral ook iets wiskundigs.
Terwijl de leerlingen tijdens de tweede ronde van de wiskunde olympiade hun beste beentje voorzetten worden een aantal mogelijkheden om rond pi-dag te werken voorgesteld.
We bieden ook mogelijkheid om elkaars ervaringen te delen. Deze graag voor 20 februari 2020 doorsturen naar machteld.verhenne@uhasselt.be. Ze worden dan verwerkt in het ander materiaal.

 • Voor wie: leerkrachten wiskunde, alle graden
 • Datum: woensdag 4 maart 2020 | 15u00 – 17u00, tijdens de tweede ronde wiskunde olympiade
 • Deelname: gratis, wel verplicht inschrijven
 • Locatie: Universiteit Hasselt – campus Diepenbeek – gebouw D – 3590 Diepenbeek - lokaal E139
 • Contactpersoon: Machteld Verhenne, machteld.verhenne@uhasselt.be

 

Datum: woensdag 16 oktober 2019

Het aanpakken van problemen

Studenten wetenschappen, economie, geneeskunde ... blijken een grotere slaagkans te hebben als ze sterk zijn in het oplossen van problemen. In het secundair onderwijs is wiskunde een ideaal vak om leerlingen daarmee vertrouwd te maken. Hoe kunnen we hen in de verschillende jaren en richtingen begeleiden om dit onder de knie te krijgen? En hoe belangrijk is dit binnen het curriculum van wiskunde?

We gaan aan de slag met verschillende heuristieken a.d.h.v. voorbeelden voor het secundair onderwijs. Ook worden er enkele concrete linken met het hoger onderwijs gemaakt.
De nascholing staat open voor leerkrachten wiskunde ASO en TSO uit alle graden. 

Deze nascholing is een herhaling van de vorming in 2018-2019.

 • Voor wie: leerkrachten wiskunde ASO en TSO, alle graden
 • Datum: woensdag 16 oktober 2019 | 14u00 - 17u00
 • Deelname: gratis, wel verplicht inschrijven
  Opgelet: Deze nascholing is een herhaling van de vorming in 2018-2019.
 • Locatie: lokaal A109, Universiteit Hasselt – campus Diepenbeek - Gebouw D - 3590 Diepenbeek
 • Contactpersoon: Machteld Verhenne, machteld.verhenne@uhasselt.be