Programma

Het programma van ORD 2022 bestaat uit keynotes, symposia, workshops, discussietafels, poster- en paperpresentaties. Welke sessie wanneer plaatsvindt, vindt u terug in het blokkenschema of het uitgebreide programma. In het Over de burg programma kan u een Vlaamse school bezoeken.

Oude Gevangenis Nieuw Logo 06 Oude Gevangenis Nieuw Logo 06

Programma

Het definitieve programma kan u hier raadplegen. Volgende elementen worden vermeld:

 • Thema
 • ID nummer
 • Onderwerp
 • Auteur(s)
 • Lokaal
SHOOT SES LR 44

Blokkenschema

Het volledige programma van ORD 2022 kan worden geraadpleegd in Conftool. U kan zich daar ook registreren voor de parallelsessies.

Een overzicht van het blokkenschema vindt u alvast hier:

Programma ORD 2022

Onderstaand blokkenschema wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen.

Het schema (pdf, 65 KB) kan worden gedownload om op te slaan, door te sturen of af te drukken.

VPO programma

Het programma van de pre-conferentie ziet er als volgt uit:

09.30 Inloop en registratie met koffie en thee
10.00 Welkomstwoord
10.30 Workshop, keuze uit:

 • In gesprek met primor, practor en lector. Oriëntatie op het beroep.
 • Complexe vraagstukken uit de onderwijspraktijk doorgronden: Broedplaatsen voor docenten en de rol van vraagarticulatie en onderzoek
 • De laatste horde: hoe bereid je je proefschriftverdediging voor?
 • Hoe schrijf je een kansrijke subsidieaanvraag?
 • ‘Relight your Fire’: hulpbronnen voor ontspanning & vitaliteit bij stress en burnout

12.30 Lunch & einde pre-conferentie

Via dit bestand (pdf, 894 KB) vind je een uitgebreid overzicht van de inhouden van de verschillende workshops. Ben je er uit welke workshop je wilt volgen? Vul dan het formulier in.

Er zijn ook sociale activiteiten gekoppeld aan de pre-conferentie.

 • Kroegentocht (dinsdagavond 5/07): In het formulier kun je ook aangeven of je aan wilt sluiten bij deze sociale activiteit. Dé manier om te socializen met je mede-PhDs! Geef aan via het Google Formulier dat je meegaat of stuur een mail naar vor.vpo@gmail.com.
 • Buitenpromovendi lunch meet-up (donderdag 7/07): Zoek het bordje met VPO-logo en ‘buitenpromovendi lunch’, en ontmoet andere buitenpromovendi!

Vergeten aan te melden voor de pre-conferentie tijdens je inschrijving voor de ORD? Je kunt je nog aanmelden door te mailen naar vor.vpo@gmail.com.

Schoolbezoeken

Onderwijsverstrekkers hebben een voorname rol en onmiskenbare expertise in functie van onderwijsonderzoek. Ontmoetingen tussen praktijk en onderzoek zijn bijgevolg van cruciaal belang.

Enkele scholen uit de regio stellen graag hun deuren open. U kan de scholen bezoeken én er wordt een rondleiding met een woordje uitleg gegeven.

Altijd al benieuwd geweest naar het pedagogische concept van een methodeschool of een school met kinderen met autisme?

U vindt het programma hier terug.

Inschrijven voor één of meer schoolbezoeken kan via dit formulier.

Van Veldeke

Wanneer? 

 • Donderdag 7 juli
 • 9u00 - 10u30

Waar? 

Gazometerstraat 4
3500 Hasselt

Wat? 

In deze methodeschool leren leerlingen op basis van een bijzondere pedagogische en didactische methode. De leerkrachten en de school zorgen voor een evenwichtige sturing, op basis van succesvolle, wetenschappelijk onderbouwde tools. Fouten maken mag! Want leren doe je met vallen en opstaan.

Wat je graag doet, doe je beter! Dat geldt niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten en voor heel de school. Vandaar de slogan ‘Graag is beter’. Methodeschool van Veldeke staat dan ook voor zoveel meer dan voor lessen en leerplandoelen alleen…

oASSe

Wanneer? 

 • Donderdag 7 juli
 • 13u30 - 15u00

Waar? 

Elfde-Liniestraat 22
3500 Hasselt

Wat? 

In opleidingsvorm 4 (OV4) biedt de school het programma van het reguliere onderwijs aan aan leerlingen die omwille van hun motorische beperking en/of autismespectrumstoornis meer ondersteuning nodig hebben dan het gewoon onderwijs kan bieden.
Omdat deze leerlingen het leerplan van het gewoon secundair onderwijs volgen, kunnen zij ook dezelfde getuigschriften en diploma’s behalen waarmee ze verder kunnen studeren.

De school biedt jongeren een veilige en rustige schoolomgeving aan. Men werkt op kleine schaal waardoor er een persoonlijke en gemoedelijke sfeer wordt gecreëerd. Het werken van integratie naar inclusie staat centraal binnen de visie. Druk verlagend werken, aanpassingen op maat van de leerling en focus op het socio-emotioneel welbevinden zijn de belangrijkste pijlers.

De doelstelling is dat de jongeren worden voorbereid op herintegratie in het secundair onderwijs, hoger onderwijs of tewerkstelling en integratie in het gewone leven.
Samengevat combineert opleidingsvorm 4 de leerstof en einddoelstellingen van het gewoon onderwijs met de omkadering (begeleiding/ondersteuning) van het buitengewoon onderwijs.

Virga Jessecollege

Wanneer? 

 • Vrijdag 8 juli
 • 9u00 - 10u30

Waar? 

Maastrichtersteenweg 62, 3500 Hasselt (Ingang via Theresiastraat)

Wat? 

Het Virga Jessecollege heeft als opdracht de rijke onderwijstraditie verder te zetten om via middelbaar onderwijs en opvoeding zoveel mogelijk kansen aan – onderling sterk verschillende – jonge mensen te bieden, zodat ze zich kunnen voorbereiden op een mooie toekomst, waarin ze enerzijds zichzelf kunnen ontplooien als individu en anderzijds zich op een zinvolle manier verbinden aan anderen om samen te leven en samen te werken.

We bezoeken de aparte campus voor de derde graad (leerlingen tussen 16 en 18 jaar), omdat deze een heel en specifieke dynamiek voor deze leerlingen oplevert:

 • Uitgebreide aandacht voor voorbereiding op het hoger onderwijs: wekelijks contact met de klastitularis
 • Inrichten van keuzevakken en seminaries: in het vierde jaar als hulp bij de studiekeuze derde graad, in de derde graad als verruiming van het lessenpakket, om persoonlijke talenten en interesses te ontplooien.

 • Deelname aan (en organisatie van) internationale projecten: e-twinning, KRAS, MEP

 • Toekomstgericht pistes: CLIL, samenwerkingsverbanden met buitenlandse scholen en hoger onderwijs

Rondleiding campus UHasselt

Inmiddels bestuderen honderden studenten van UHasselt er in alle vrijheid de toepassing van de wet, maar vroeger verdween je hier na een overtreding achter slot en grendel. Een Oude Gevangenis omgetoverd tot een moderne universiteit?

De Oude Gevangenis kent een boeiende geschiedenis, die een gids aan u zal vertellen tijdens de rondleiding. En ondanks de veranderingen door de jaren heen zult u nog heel wat symbolen zien die naar de oude functie van dit gebouw verwijzen.

Een stadsgids geeft u graag meer uitleg aan de hand van een geleid bezoek over de geschiedenis van de gevangenis - inclusief
verrassende anekdotes - en het renovatieproces, gekoppeld aan de achtergrond van de huidige eigenaar: de UHasselt. Een intrigerende inkijk in een plek waar je vroeger – liefst – niet binnenkwam.

Nominaties en prijzen

De nominaties van de prijzen zijn bekend! De prijsuitreikingen gebeuren tijdens de openingssessie.

Nominaties PS-prijs 

 • Dekker, M., Gaikhorst, L., & Schreurs, B. (2021). De uitval van beginnende leraren in het primair onderwijs. Pedagogische Studiën, 98(2), 153-175.
 • Rooijackers, P., van Silfhout, G., Schuurs, U., & van den Bergh, H. (2021). De relatie tussen het vooraf lezen van teksten en het beantwoorden van begripsvragen: Twee experimenten onder 5-vwo-leerlingen. Pedagogische Studiën, 98(5), 320-349.
 • van Rees, P. D. (2021). Discussiebijdrage: Kohnstamm, Foucault en het burgerschapsoffensief in de onderwijspolitiek en onderwijswetenschap. Pedagogische Studiën, 98(3), 236-246.

Nominaties dissertatie-prijs 

 • Kim van Ammel (Universiteit Gent). Reading with skill and will? Mapping and fostering secondary school students’ reading comprehension, strategy use and motivation
 • Guy Bendermacher (Maastricht University). Navigating from Quality Management to Quality Culture
 • Marij Veldman (Rijksuniversiteit Groningen). Better together. Social outcomes of cooperative learning in the first grades of primary education

Nominaties VPO Begeleidersprijs 2022

De begeleidersprijs wordt elk jaar uitgereikt door het VOR Promovendi Overleg (VPO) tijdens de Onderwijs Research Dagen. In 2022 zijn de volgende begeleiders/begeleidingsteams genomineerd voor de prijs:

 • dr. Roeland van der Rijst (Leiden Universiteit, ICLON), dr. Tjark Huizinga (Hogeschool Saxion), prof. dr. Wilfried Admiraal (OsloMet, Centre for the Study of Professions)
 • prof. dr. Wim Van Den Noortgate (KU Leuven, Faculty of Psychology and Educational Sciences)
 • prof. dr. Katrien Struyven (Universiteit Hasselt, School for Educational Studies)

Keynotesprekers

Onderstaande ervaren onderzoekers komen spreken als keynote-sprekers op de Onderwijs Research Dagen 2022. Zij zullen een keynote presenteren die passend is bij het congresthema 'Escape the classroom'.

Ontwerp Zonder Titel (6)

Prof. dr. Nadira Saab

One online size fits all? In deze keynote richten we onze blik op de toekomst en bespreekt men een visie op toekomstig onderzoek gericht op technologie in het onderwijs met bijzondere aandacht voor gelijke onderwijskansen.

Meer informatie over de keynote

Terug naar het Krijt of zoomen we door

Het gebruik van technologie is niet meer weg te denken uit het onderwijs maar staat ook ter discussie in het maatschappelijk debat. Na verschillende lockdowns zijn sommigen van mening dat online afstandsonderwijs de afgelopen periode alleen maar heeft geleid tot kommer en kwel en dat alles wat te maken heeft met online onderwijs en technologie verbannen moet worden uit het onderwijs. Tegelijkertijd staat technologie in het onderwijs prominent op de overheidsagenda en is de onderwijspraktijk op zoek naar een gebalanceerde oplossing voor de integratie van technologie in het onderwijs. Wat betekent dit voor onderwijsonderzoek? Kan technologie leiden tot kwaliteitsverbetering van het onderwijs voor iedere lerende?

In deze lezing bespreekt Nadira Saab een visie op toekomstig onderzoek gericht op technologie in het onderwijs. Aan de hand van onderzoek naar afstandsonderwijs en het gebruik van technologie in het onderwijs pleit zij voor een genuanceerde aanpak waar randvoorwaarden en de wijze van uitvoering en implementatie een belangrijke rol spelen om zo meer inzicht te krijgen onder welke condities en voor wie technologie kan zorgen voor verbetering van het onderwijs.

Nadira Saab is bijzonder hoogleraar e-Didactiek van het primair en voortgezet onderwijs bij het ICLON, Universiteit Leiden en Strategisch Adviseur Onderzoek bij Kennisnet. Haar onderzoek is gericht op e-didactiek, technologie in het onderwijs, inclusief onderwijs, motivatie, formatieve assessment en samenwerkend leren. Zij is projectleider van de Kenniswerkplaats Diversiteit waarin samen met de onderwijspraktijk en onderzoekers kennis wordt geconstrueerd over omgaan met diversiteit en inclusief onderwijs. Daarnaast is zij voorzitter van de Divisie Leren en Instructie van de Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR) en lid van de Wetenschappelijke Raad Netwerk Mediawijsheid. Zij werkt met verschillende onderzoeksinstituten en maatschappelijke organisaties aan diverse nationale en Europese (onderzoeks)projecten.

Foto Orhan Agirdag

Prof. dr. Wilfried Admiraal

Vanop afstand dichtbij? Dat is de vraag. Deze keynote ontrafelt de complexe realiteit van online onderwijs en bekijkt dit vanuit de lens van verbondenheid met de school, universiteit of onderwijs in het algemeen.

Meer informatie over de keynote

Break out your room! Betrokkenheid van leerlingen, studenten en docenten in online onderwijs

Wat doet online onderwijs met de verbondenheid met school, universiteit of onderwijs in het algemeen? Die verbondenheid die zo belangrijk is voor de motivatie voor onderwijs en leren, voor de sociale ontwikkeling, voor sociale vormen van leren en dus ook voor de prestaties van leerlingen, studenten en docenten? Sinds de schoolsluitingen tijdens de Corona-epidemie, is online onderwijs gemeengoed in alle sectoren van het onderwijs, al dan niet gecombineerd met fysiek onderwijs op locatie. Hoewel we mogen hopen dat langere tijd van schoolsluitingen voorbij zijn, zal online onderwijs deel uit blijven maken van ons onderwijs, van primair onderwijs tot en met het hoger onderwijs. In deze lezing ga ik in op wat onderzoek naar online, blended of hybride onderwijs zegt over de sociale, affectieve en cognitieve betrokkenheid van de deelnemers.

Wilfried Admiraal is hoogleraar Technology Enhanced Teaching and Learning aan het Centre for the Study of Professions van de Oslo Metropolitan University. Zijn interesse in onderwijsonderzoek ligt op het snijvlak van onderwijs, technology en sociale psychologie. Hij is betrokken bij onderzoek in het alle sectoren van het onderwijs inclusief werkplekleren.

Ontwerp Zonder Titel (5)

Prof. dr. Mieke Schrooten

Echt eens uit je klas breken? Hét snijvlak tussen off/online leren vanuit een transnationaal perspectief. In deze keynote verdiept men blended community service learning in een grootstedelijke context.

Meer informatie over de keynote

Challenging the nature of educational practice: experimenting with university–community partnerships

Hoger onderwijsinstellingen worden uitgedaagd om actief in te zetten op maatschappelijke impact. Niet alleen in onderzoek, maar ook in onderwijs experimenteren hogescholen en universiteiten daarom steeds meer met diverse modellen van samenwerking met de gemeenschap.

Community Service Learning is één van deze modellen. Het integreert academisch leren en maatschappijrelevante dienstverlening. Vanuit een burgerlijke betrokkenheid gaan studenten aan de slag met maatschappelijke noden of uitdagingen. Het leerproces vindt plaats in en met een groep, waarbij de nadruk ligt op gelijkwaardigheid. De kennisconstructie binnen deze trajecten is sterk reflexief en ervaringsgericht.

CSL vormt de rode draad in het internationaal vak ‘Urban diversities’. Het vak is een snijvlak tussen off/online leren, lokaal/internationaal leren, multistakeholder en in/buiten de klas leren. Mieke Schrooten geeft inzicht in de visie achter CSL, de vertaalslag van die visie naar concrete onderwijspraktijk en lessons learned rond het uitrollen en internationaliseren van CSL.

Mieke Schrooten is als assistant professor verbonden aan het Centre for Research on Environmental and Social Change (CRESC) en de Master sociaal werk. In haar onderzoek en onderwijs richt zij zich vooral op vraagstukken van (trans)migratie en mobiliteit, informele sociaalwerkpraktijken, diversiteit in het hoger onderwijs en verborgen dakloosheid.

Ontwerp Zonder Titel (13)

Prof. dr. Jo Tondeur & Prof. dr. Sarah Howard

It takes two to tango. Deze duo-keynote gaat in op de plaats van blended learning in ons onderwijs: wat is de sterkte van de fysieke leeromgeving, wat gebeurt er in de online omgeving en hoe integreren we deze twee ruimtes?

Meer informatie over de keynote

From physical to digital learning spaces: Are we escaping the classroom?

At schools, in the library, on the playground, in the open air, at home, at the workplace, in a prison, online, face-to-face or blended, ... at your own pace and at any time of the day. Regardless of where or how, learners are often working in both physical and digital spaces. This means that educators have to consider how to integrate the opportunities of both environments. However, this is not an easy process and there is a lack of knowledge about how to best do this. They would be expected to redesign their online and physical space to support new learning experiences, but what are these and are they 'blending' or are they something else? In this keynote, we will explore this idea. First, we will examine teachers' perceptions and practices about blended learning, based on the results of a large-scale international study. Drawing on their input, we will then discuss if something new is happening with respect to learning spaces. Is something different learned through blended learning, where teachers design learning experiences making use of both digital and face to face spaces? During the keynote we will discuss the future of learning spaces - do we need to escape the classroom? – and what it means for educational research.

Jo Tondeur is at the Vrije Universiteit Brussel. Prior to academia he was a teacher across various levels of schooling. His research interests are in the field of educational innovation, technology use, online and blended learning, and professional development. Most of his current research focuses on the interplay between (ICT) innovations and pre/in-service training and how this can be associated with teacher and school characteristics. To present how these themes relate, the SQR-model was developed, focusing on strategies to prepare teachers for ICT integration. As a lecturer of Instructional Design he is also committed to finding solutions to real problems by setting up design research. Moreover, Jo Tondeur is also exploring how ICT restructures the classroom as a spatial setting and the influences this has on pedagogical choices.

Sarah Howard is in the area of Digital Technologies in Education, at the University of Wollongong in Australia. She is the Education Lead in the SMART Infrastructure Facility and a full-member of the Early Start Research Institute. Her research looks at technology-related change in education, specifically teacher practice and integration in learning. The driving question of her research is: how can we help teachers best use digital technologies to support what they value in learning? To explore this, she works collaboratively with educators to improve how digital technology use and change are researched, to better understand complex digital learning and teaching practices over time. A key focus of this work is experimenting with new approaches, technologies and multimodal data to observe the classroom and explore digital technology integration, with the aim of conducting research that is meaningful and useful in practice.