Sociaal-Maatschappelijke Ethische Commissie

Algemeen

De Sociaal-Maatschappelijke Ethische Commissie (SMEC) adviseert onderzoekers over ethische en deontologische kwesties binnen onderzoeksvoorstellen waar menselijke deelnemers bij betrokken zijn, dit met uitzondering van gezondheidswetenschappelijke praktijken en medische of farmacologische procedures.

Binnen de universiteit is er een dergelijk advies van de SMEC vereist voor onderzoeksvoorstellen binnen het kader van BOF, FWO, Europese en SB-financiering.

Bij de start van een onderzoek dient men na te gaan of er ethische vereisten verbonden zijn aan de geplande onderzoeksactiviteiten. Een ethische goedkeuring is verplicht aan het begin van het ethisch gevoelig WP. Indien men twijfelt welke ethische commissie van toepassing is voor het onderzoek, kan men beroep doen op de beslissingsboom voor de ethische commissie aan de UHasselt.

Bevoegdheden

De SMEC heeft een adviserende opdracht met betrekking tot alle ethische aspecten die aan bod komen bij onderzoek waar menselijke deelnemers bij betrokken zijn, dit met uitzondering van gezondheidswetenschappelijke praktijken en medische of farmacologische procedures.

De Commissie waakt over de ethiek binnen het sociaal en maatschappelijk onderzoek en verdedigt de rechten van alle personen betrokken bij dit soort van onderzoek.

Samenstelling

De SMEC bestaat uit een multidisciplinair panel van deskundigen die zich over de mogelijke sociaal-maatschappelijke en ethische kwesties buigen.

Voorzitter: Prof. Dr. Johan Ackaert

Secretaris: Stephanie Ruysschaert

Contact en ligging

Denkt u aan een onderzoeksvoorstel waar menselijke deelnemers of persoonsgegevens bij betrokken zijn, dan kan u best een e-mail sturen naar SMEC@uhasselt.be.

Procedure

Algemene informatie

  1. De onderzoeker krijgt de vraag om een ethisch advies toe te voegen aan zijn onderzoeks- of projectvoorstel. Deze vraag kan ingeleid worden door een medewerker van de Directie Onderzoek, Bibliotheek en Internationalisering of rechtstreeks door een funder (FWO/BOF/BS/H2020).
  2. De onderzoeker mailt de SMEC met de vraag om een ethisch advies te verlenen in zijn/haar onderzoeks- of projectvoorstel. De onderzoeker stuurt het ingevuld aanvraagformulier voor de SMEC en indien van toepassing het (ethical advice form) van de financier (FWO/BOF) in bijlage mee.
  3. Het secretariaat van de SMEC verzendt de onderzoeker de status van behandeling, vergezeld met een referentienummer.
  4. De SMEC komt samen en behandelt de aanvraag.
  5. Het secretariaat van de SMEC verzendt het advies aan de onderzoeker en de Directie Onderzoek, Bibliotheek en Internationalisering.

Documentatie nodig ter indiening

De SMEC van de UHasselt werkt met dit aanvraagformulier dat volledig ingevuld verzonden dient te worden naar SMEC@uhasselt.be. Na ontvangst zal dit aan het dossier toegevoegd worden.

Document 1: Instructies voor de deelnemers

Document 2: Methodologie van de studie

Document 3: Inlichtingenblad voor de deelnemer

Document 4: Inlichtingenblad voor de ouder/voogd (*)

Document 5: Toestemmingsformulier voor de deelnemer

Document 6: Toestemmingsformulier voor de ouder/voogd (*)

Document 7: De ingevulde GDPR-checklist als PDF-document. De checklist is beschikbaar via GDPR checklist NL OF GDPR checklist ENG

Document 8: Alle informatie die zal worden gebruikt bij het contacteren van de deelnemers

Document 9: Alle reeds beschikbare dagboeken of vragenlijsten die aan de deelnemers worden voorgelegd (*)

Document 10: Contracten gesloten tussen onderzoekers en sponsors (*)

Document 11: Het CV van alle betrokken promotoren

 

(*) Deze documenten zijn enkel vereist indien van toepassing voor het onderzoek

Regelgeving

Huisreglement in opmaak