Studie- en reflectiedag IGS

Rechten Header Website Refelctiedag V1 Rechten Header Website Refelctiedag V1

Studie- en reflectiedag 'Intergemeentelijke samenwerking vandaag en morgen'

Is intergemeentelijke samenwerking aangepast aan de huidige samenleving?

vrijdag 25 november 2022 | 9u00-15u30
@ 'De Aula', PXL Gebouw B, Elfde-Liniestraat 26, 3500 Hasselt

Inhoud

Doel: Al meer dan een eeuw beroepen gemeenten zich op intergemeentelijke samenwerking (IGS) om aan lokale dienstverlening te doen. Nutsvoorzieningen zoals waterdistributie, energielevering en afvalverwerking zijn slechts enkele voorbeelden van activiteiten die op intergemeentelijke wijze worden uitgevoerd. De laatste decennia staat IGS echter vaak op gespannen voet met ontwikkelingen in de samenleving. Met enkele belangrijke uitdagingen in het vooruitzicht, willen we stilstaan bij de toekomst van IGS. Het doel van deze dag is om een academisch en maatschappelijk debat over de uitdagingen en troeven van intergemeentelijke samenwerking op gang te brengen en vanuit een multidisciplinaire invalshoek te reflecteren over 'de intercommunales'.

Format: Een vrijdag gevuld met keynotes, presentaties en debatten over intergemeentelijke samenwerking. Er komen drie thema's aan bod:

  1. de democratische legitimatie van en het toezicht op IGS,
  2. intercommunales op de markt,
  3. de regiovorming.

Doelgroep: Lokale bestuurders, gemeenteraadsleden, bestuurders van inter-gemeentelijke samenwerkingsverbanden, stakeholders, politici, beleidsmakers, toezichthouders, ondersteunende organisaties, academici en onderzoekers, studenten, ...

Output: Een verslagboek met expertenbijdragen over intergemeentelijke samenwerking vandaag en morgen.

Programma

Tijdstip

ONTBIJT

9:00-9:30

Ontvangst met ontbijt @ 'De Aula', PXL Gebouw B, Elfde-Liniestraat 26, 3500 Hasselt

VOORMIDDAG

9:30-9:35

Verwelkoming

9:35-10:00

Keynote 'De democratische legitimiteit van IGS in Nederland'

drs. Rob de Greef (Vrije Universiteit Amsterdam, rechten)

10:00-10:20

Presentatie 'Tendensen vanuit het perspectief van de toezichthouder'

 Senne Adams ~ Emily ThomsonLuc Vandekerkhof (ABB)

10:30-11:15

Debat 'De democratische legitimiteit van en het toezicht op IGS'

Katrien Partyka (Vlaams Parlementslid CD&V/burgemeester Tienen) ~ Christophe Peeters (voorzitter Farys/gemeenteraad Gent Open Vld) ~ prof. dr. Joris Voets (Universiteit Gent, bestuurskunde) ~ Jeroen Windey (administrateur-generaal ABB)

11:15-11:30

Koffiepauze

11:30-11:45

Presentatie 'De doelstellingen en activiteiten van intercommunales'

prof. dr. Marie DeCock (Universiteit Maastricht & Universiteit Hasselt, rechten)

11:45-12:30

Debat 'Intercommunales op de markt'

Bert Carleer(algemeen directeur Havicrem) ~Toon Otten (administratief directeur IOK/IOK afvalbeheer) ~ Bruno Tobback (Vlaams Parlementslid Vooruit) ~ prof. dr. Frederik Vandendriessche (Universiteit Gent, rechten) ~ prof. dr. Wouter Van   Dooren (Universiteit Antwerpen, politieke wetenschappen)

LUNCH

12:30-13:30

Lunch met belegde broodjes en wraps

NAMIDDAG

13:30-13:45

Presentatie 'Intergemeentelijke samenwerking in het licht van de regiovorming'
dra. Elizaveta Gjurova (Universiteit Gent, politieke wetenschappen)

13:45-14:30

Debat 'De impact van de regiovorming op IGS'
Bart Casier (voorzitter Vlinter) ~ prof. dr. Koenraad De Ceuninck (Universiteit Gent, politieke wetenschappen) ~ prof. dr. Filip De Rynck (Universiteit Gent, bestuurskunde) ~ Carina Van Cauter (Gouverneur Oost-Vlaanderen) ~ dra. Loth Van der Auwermeulen (Universiteit Hasselt)

14:30-14:50

Presentatie 'Why Do They Do It? De keuze van lokale overheden tussen lokale dienstverleningmethodes'
dr. David Vos (Universiteit Gent, bestuurskunde)

14:50-15:20

Keynote

Wim Dries (voorzitter VVSG en burgemeester Genk)

15:20-15:30

Slotwoord

NETWERKMOMENT

vanaf 15:30

Netwerkmoment met koffie en Limburgse vlaai

Deelname is gratis, inschrijven verplicht!

Inschrijvingsformulier (1)

Call for papers

Gezocht: bijdragen voor verslagboek
Als output van de studie- en reflectiedag 'Intergemeentelijke samenwerking vandaag en morgen' wordt er een verslagboek uitgegeven bij uitgeverij die Keure.

In het boek willen we bijdragen opnemen over intergemeentelijke samenwerking vanuit verschillende disciplines. Het verslagboek bestaat enerzijds uit verdiepende bijdragen met een academische insteek en anderzijds uit bijdragen met inzichten uit de praktijk.

Heeft u interesse in het schrijven en publiceren van een bijdrage over een thema dat intergemeentelijke samenwerking raakt, eventueel samen met een of meer collega's?

Stuur uw abstract van max. 300 woorden ten laatste op vrijdag 23 december 2022 naar igs.rechten@uhasselt.be. Vervolgens nemen we ten laatste in januari 2023 contact met u op.

De deadline voor de bijdragen ligt in het najaar van 2023. De uitgave van het verslagboek is voorzien in het voorjaar van 2024.

Over de organisatie

'Expertenmeeting' & 'studie- en reflectiedag':
In het kader van drie doctoraatsonderzoeken over intergemeentelijke samenwerking, vond in oktober 2021 de besloten expertenmeeting 'Better Together?' plaats. Met een groep van tien academische experten uit de (1) rechten, (2) geografie, (3) politieke wetenschappen en (4) bestuurskunde, beoogden we het academisch debat over intergemeentelijke samenwerking op multidisciplinaire wijze te verbreden en te verdiepen.

De dag 'Intergemeentelijke samenwerking vandaag en morgen', een multidisciplinaire en interuniversitaire studie- en reflectiedag met zowel een academische als maatschappelijke insteek, bouwt voort op de input die is verzameld tijdens de besloten expertenmeeting.

De organisatie gebeurt in samenwerking met de Universiteit Hasselt, Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent, KU Leuven en Universiteit Maastricht en voor dit initiatief mochten we het Young Researcher Fund (UHasselt) ontvangen.

Organisatoren

Prof. dr. Marie DeCock (PhD UHasselt '22, LL.M UGent '17) is universitair docent Bestuursrecht (Universiteit Maastricht, Universiteit Hasselt) en postdoctoraal onderzoeker bij het FWO. In haar doctoraatsonderzoek analyseerde en evalueerde ze de wetgeving omtrent intergemeentelijke samenwerking en formuleerde ze aanbevelingen voor een modern regelgevend kader.

Marie Vierkant Kleiner
Laura Vierkant Kleiner (1)

Dr. Laura Deruytter (PhD VUB '22, MSc Geografie VUB '16) is postdoctoraal onderzoeker aan de KU Leuven. In haar doctoraats-onderzoek onderzocht ze de financiële relatie tussen gemeenten en IGS in de energie- en watersector, met een focus op de afweging tussen financiële en maatschappelijke belangen door de inter-communales en gemeentelijke aandeelhouders.

Drs. Elizaveta Gjurova (MSc Politieke Wetenschappen UGent '20) is doctoraatsonderzoeker aan de Universiteit Gent. In haar doctoraatsonderzoek analyseert ze de betekenisgeving die lokale besturen geven aan intergemeentelijke samenwerking, dit aan de hand van de systeemtheorie en het politiek legitimiteitsmodel.

Elizabeth Vierkant Kleiner
PXL Hogeschool

Elfde-Liniestraat 26 (gebouw B)

3500 Hasselt

Contact

Hebt u nog vragen? Mail ons gerust op igs.rechten@uhasselt.be of neem telefonisch contact op: +32(0)498 37 70 17.
Logo Uhasselt
Maastricht University Square
KU Leuven Logo
Ugent Logo Universiteit Gent Png
Logo VUB Png