Live Projects 2024 - 2025

Gedurende de eerste twee weken van het academiejaar krijgen onze studenten de opdracht om na te denken over de mogelijke toekomsten van een bepaalde plek of een bepaalde ruimtelijke kwestie. En dat met de "hulp" van de lokale bewoners, beleidsmakers, enz...

Aan de start van het komende academiejaar, september 2024, sturen we onze masterstudenten naar Houthalen-Helchteren en Genk. Ontdek hieronder de projecten!

LP 2425 Ibcz Liveproject17 Pres 81 (1) LP 2425 Ibcz Liveproject17 Pres 81 (1)

Live Projects?

Gedurende de eerste twee weken van het academiejaar krijgen onze studenten de opdracht om na te denken over de mogelijke toekomsten van een bepaalde plek of een bepaalde ruimtelijke kwestie. En dat met de "hulp" van de lokale bewoners, beleidsmakers, enz... 

Er wordt in die twee weken geluisterd, gewandeld, geschetst, gebouwd, gefilmd, gepitcht, gedanst, gekookt,… maar wat, hoe en waar we een interventie gaan maken is steeds opnieuw het resultaat van dit collectief leerproces.

De insteek is om door middel van kritisch ontwerpend onderzoek het publieke debat over toekomstige ontwikkelingen te ondersteunen. Architectuur is daarbij een middel en geen doel. De studenten gaan twee weken ‘op de plek’ zelf werken om door middel van interviews, mappings, ontwerpen en bouwen de vraag en potentiële oplossingen scherp te krijgen en tastbaar te maken door middel van meer of minder tijdelijke ‘prototypes’.

In september 2024 trekken onze studenten naar Houthalen-Helchteren en Genk. De focus van alle Live projecten ligt op het ontwikkelen van methodieken om mensen in de maatschappij meer te betrekken in een ontwerpproject.

Alle ontwerpen worden tijdens een slotevenement aan de lokale stakeholders overgedragen. De exacte momenten delen we later mee, want uiteraard is ook dit jaar iedereen welkom om het resultaat mee te ontdekken!

Live Projecten academiejaar 2024 - 2025

Don Bosco Helchteren - Ontmoetingsplekken voor jongeren

De middelbare school Don Bosco in Helchteren heeft een bushalte aan de Grote Baan waar vele leerlingen met de bus aankomen en van school de bus naar huis nemen. Dit is eveneens een plaats waar leerlingen op elkaar wachten om in groep naar school te wandelen en/of de bus naar huis te nemen. Er is een winkeltje aan deze bushalte, wat de leerlingen belangrijk en aantrekkelijk vinden om na school elkaar nog even te ontmoeten. Helaas is deze bushalte gelegen aan een drukke straat waar automobilisten vaak snel en gevaarlijk langs rijden.

Tijdens de werken aan de Noord-Zuidverbinding die in 2026 zullen starten, zal dit verkeer nog drukker zijn. In het verlengde van de Don Boscostraat zal dan een “werf fietsbrug” worden geïnstalleerd die Oost- en West Helchteren veilig zal verbinden. Er zal nood zijn aan een alternatief voor de leerlingen om elkaar veilig te ontmoeten voor en na school. Tijdens het live project 2024 willen we onderzoeken welke plekken goede ontmoetingsplekken kunnen zijn voor deze jongeren. Kunnen deze gelinkt worden aan de tijdelijke werf-fietsbrug of aan de Pastorie?

 • Begeleiding: Liesbeth Huybrechts en Cis Schrayen
 • Partners: Studio Noord-Zuid Limburg, De Werkvennootschap, Maat ontwerpers, 51N4E,  Gemeente Houthalen-Helchteren, Burgercollectief De Pastorie, Don Bosco Helchteren
 • foto: Live Project Garden of Betty 2017
LP 2425 Garden Of Betty 2017

Inspirocollege - sportsite als schakel voor traag verkeer

De middelbare school Inspiro in Houthalen-Helchteren heeft een sportsite aan de oostelijke zijde van de school. Deze sportvelden hebben een minder positief imago door praktijken zoals diefstal, vandalisme en het handelen in verboden middelen. Aangezien er vanuit de school geen mogelijkheid is om steeds toezicht te houden en leerlingen zich er onveilig voelen, is de toegang tot de sportsite recent volledig afgesloten.

Toch is er enorm potentieel om via de sportsite veilig traag verkeer te organiseren. De school wil daar geen hoofdingang of een Kiss&Ride-zone creëren, maar wil ook geen potentieel mislopen in functie van verspreiding van modi. In het live project willen we onderzoeken hoe we van de doorgang terug een veilige plek kunnen maken. Welke acties en ruimtelijke interventies zijn er nodig om deze plek terug een positieve connotatie te geven en deze ingang toegankelijk te maken voor het trage verkeer?

 • Begeleiding: Liesbeth Huybrechts en Liese Mertens 
 • Partners: Studio Noord-Zuid Limburg, De Werkvennootschap, 51N4E,  Gemeente Houthalen-Helchteren, Inspirocollege
 • foto: Live Project ZOL, 2017
LP 2425 Live Project ZOL 2017

De Biekorf en Kleuterschool Klim-Op - Van High five to slow drive

Aan de lagere school De Biekorf en de kleuterschool Klim-Op in Helchteren worden heel wat kinderen met de auto gebracht en gehaald van de school en liefst nog zo dicht als mogelijk aan de schoolpoort. Dit zorgt voor hinder voor de leerlingen die te voet of met de fiets komen. Pogingen tot maatregelen werden in het verleden nog te vaak genegeerd door de ouders. In de toekomst zal ook een gedeelte van de parking aan Muveld verdwijnen, waardoor de school vreest voor een toename van het verkeer. Een parkeerplaats een beetje verderop van de school, in combinatie met een uitbreiding van het trage netwerk zouden kunnen helpen om de drukte voor de schoolpoort te verminderen. Deze parkeerplaats moet aantrekkelijk zijn voor de ouders om hier even te kunnen wachten en met hun kind een klein stuk te voet te doen.

De gemeente zal in september starten met het installeren van 4 High five palen om de trage modi naar school te stimuleren. De leerlingen die met de fiets of te voet komen naar de school kunnen via deze palen punten sprokkelen. Online kunnen zij deze punten inruilen voor beloningen.  Via dit Live project willen we via één of meerdere interventies het trage netwerk rond de High Five palen, de parking en de school activeren en stimuleren. Hoe kunnen we zorgen dat verder parkeren van de school interessanter wordt?

 • Begeleiding: Liesbeth Huybrechts en Cis Schrayen 
 • Partners: Studio Noord-Zuid Limburg, De Werkvennootschap, Maat ontwerpers, 51N4E, Gemeente Houthalen-Helchteren, Burgercollectief De Pastorie, Lagere School De Biekorf en Kleuterschool Klim-op
 • foto: Live Project Schoolstraat, 2023
LP 2425 Schoolstraat

De Lakerberg & Kleine Reus - Parking als schakel voor een veilige schoolomgeving en een groter netwerk (Houthalen-Helchteren)

De gemeentelijke lagere school De Lakerberg en Kleuterschool De Kleine Reus in Laak, Houthalen-Helchteren hebben aan de achterzijde van de site een parking die afkomstig is van een voormalige Voetbalsite. Deze ligt er echter slecht bij en wordt nu nauwelijks gebruikt. Ouders die hun kinderen afzetten en/of ophalen aan school verkiezen momenteel om in de omliggende straten rond te blijven rijden om hun kind tot zo dichtbij als mogelijk aan de schoolpoort te krijgen. Het merendeel van de leerlingen wordt met de auto naar school gebracht en dit zorgt voor hele drukke en chaotische situaties rond de spitsuren rondom de schoolpoort. Tijdens de werffase van de Noord-Zuidverbinding, zullen de werken voor bijkomende moeilijkheden voor automobilisten zorgen. Er moet dus zo veel als mogelijk gestimuleerd worden om de fiets naar school te nemen. Om dit te stimuleren moeten we zorgen voor een veilige schoolomgeving met zo min mogelijk auto’s. De parking aan de achterzijde zou een oplossing kunnen zijn voor de ouders die eventueel toch met de auto moeten komen. De parking kan omwille van zijn ligging ook veel mogelijkheden bieden voor het industrieterrein Europark en het fietsnetwerk. Tijdens het Live project in september 2024 onderzoeken we welke interventies er nodig zijn om deze plek aantrekkelijker te maken. Welke functies kunnen allemaal aan deze plek gekoppeld worden om deze te activeren? Denk aan fietseducatie voor de kinderen, een startplek van een fietstocht, …

 • Begeleiding: Liesbeth huybrechts & Liese Mertens 
 • Partners: Studio Noord-Zuid Limburg, De Werkvennootschap, 51N4E,  Gemeente Houthalen-Helchteren, Lagere School De Lakerberg, Kleuterschool de Kleine Reus
 • foto: Live Project Fietsbieb Meulenberg, Houhalen 2019
LP 2425 Fietsbieb Meulenberg Houhalen 2019

Genk - Foodhubs als aanzet tot duurzame transities

In de wijk Waterschei werd er de afgelopen jaren via verschillende projecten gewerkt aan de duurzame transitie van de tuinwijk (o.a. Waterrijk Waterschei, Erfgoedkaders, ...). Binnen het "strategisch project Kolenspoor" staat de aanleg van een fietssnelweg tussen de Hengelhoefstraat in Genk en het station van As in het najaar van 2024 als volgende op de planning. Op deze plek in Waterschei liggen vandaag heel wat volkstuintjes van mensen uit de buurt en heel wat groen. De stad wil bij de aanleg van de fietssnelweg ook de volkstuintjes aanpakken. In dit Live projects willen we onderzoeken hoe we via de insteek van voedsel, bewoners nog meer kunnen betrekken in een participatietraject rond deze volkstuintjes om zo bredere discussies rond de bodem en klimaatveranderingen aan te gaan. Kan het denken en werken rond voedsel in de stad, mensen samenbrengen in het nadenken over voedselproductie, bodemgebruik en beheer met de bewoners?

 • Begeleiding: Josymar Rodriguez Alfonso & Steffie De Gaetano 
 • Partners: Gemeente Genk, Jww Genk Gigos
 • foto: Live Project Agatha’s House (kolenspoor), Genk 2016
LP 2425 Agatha’Shouse Kolenspoor) Genk 2016

Genk - ‘listening spaces’

In de wijk Waterschei werd er de afgelopen jaren via verschillende projecten gewerkt aan de duurzame transitie van de tuinwijk (o.a. Waterrijk Waterschei, Erfgoedkaders, ...). Ook wordt er ook gewerkt aan de duurzame transitie van de sociale woningen in de wijk. Ondanks dat er vaak heel wat middelen worden ingezet om participatie bij bewoners te stimuleren, ontbreekt het soms aan afstemming tussen projecten (denk aan projecten rond erfgoed, energie, water, bodem etc) en dat zorgt achteraf  voor heel wat vragen bij bewoners. In dit Live project willen we onderzoeken hoe we via ‘listening spaces’ plekken kunnen creëren voor het luisteren naar bewoners, naar beleidsmakers, lokale organisaties en studiebureaus. Deze luisterplekken laten ook het luisteren naar elkaars projecten toe om tot betere afstemming te komen.

 • Begeleiding: Ankit  Kumar Singh, Oswald Devisch 
 • Partners: Gemeente Genk, Jww Genk Gigos
 • foto: Live Project ZOL, Genk 2018
LP 2425 ZOL Genk 2018