THINK AGAIN. THINK³

Het THINK³ simulation & innovation lab is een universitair civic lab voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening in de gezondheidssector. Het stelt een interactieve en innovatieve leeromgeving beschikbaar aan studenten, docenten en actoren uit het werkveld, waar transdisciplinair onderzoek en leren in gezondheidszorg centraal staan.

Tink3 Tink3

De gezondheidszorg is een sector in volle verandering. Organisaties actief in zorg en welzijn moeten daarom constant moeten inspelen op nieuwe noden. Daarnaast worden tal van innovaties in een razend tempo in zorg en welzijn geïntroduceerd. Deze innovaties zijn bedoeld om antwoord te bieden op tal van uitdagingen zoals: het doeltreffend inzetten van medewerkers, de toename van technologie, de veelheid aan wetenschappelijk inzichten om de sector te verbeteren en zoveel meer. Niet alleen zijn deze innovaties op zich een uitdaging, de innovaties moeten zo snel mogelijk duurzaam in de dagdagelijkse praktijk ingebed worden.

Het doel van het THINK³ lab is om (zorg)organisaties te ondersteunen met deze uitdagingen. THINK³ wil een brug zijn tussen universiteit en het werkveld en tussen het onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Door actief aan de slag te gaan om vaardigheden te trainen, zo innovatieve ideeën uit te werken en duurzaam te implementeren.

De naam THINK³ is niet toevallig gekozen. Deze staat voor de visie waarbij drie manieren van denken centraal staan: strategisch denken, kritisch denken en design denken.
Deze manieren van denken zijn essentieel om evoluties binnen zorg en welzijn op lange termijn gepast in te schatten, om complexe vraagstukken te doorgronden en werkbare oplossingen te ontwikkelen en te implementeren in de praktijk.

Ons onderzoek richt zich voornamelijk op twee belangrijke pijlers: health services research en nursing research. De focus ligt hierbij op het systematisch verzamelen van evidentie over problemen die belangrijk zijn voor de gezondheidszorg en het verpleegkundig beroep.

Don’t think outside the box. Think like there is no box.

Op maat van iedere vraag wordt gezocht naar de juiste methodiek waarin de drie manieren van denken worden gestimuleerd. We doen dit steeds op een wetenschappelijk onderbouwde manier, aan de hand van theorieën, modellen en frameworks die passend zijn op de vraag en context. Daarnaast kan data gegenereerd worden om de processen en systemen te monitoren. Verder reiken we probleemoplossingsmethoden aan die eveneens wetenschappelijk onderbouwd zijn.

Dienstverlening

Het THINK³ simulation & innovation lab is een open lab waar u op een laagdrempelige manier kan binnenstappen met uw uitdaging(en) op vlak van (zorg)innovatie. Sluit uw vraag aan bij onze mogelijkheden, kunnen we een voorstel op maat uitwerken. Het aanbod kan variëren van een éénmalige workshop tot volledig ondersteunde implementatietrajecten.

Onze manier van werken is uniek!
Vanaf de start kaderen we uw vraag binnen een evidence-based kader. Dit draagt bij aan een grondige analyse van uw vraag en een gefundeerde keuze van interventies. Waar passend, onderbouwen we onze aanpak met kwantitatieve en/of kwalitatieve onderzoeksdata die in uw organisatie verzameld worden. Dit laat ons toe om onderbouwde keuzes te maken om uw organisatie nog beter te begeleiden in het initiëren van veranderingen. Zowel tijdens als op het einde van het project nemen we voldoende de tijd om uw project en onze aanpak te evalueren en waar nodig bij te sturen.

In het THINK³ simulation & innovation lab worden ook simulatietrainingen aangeboden. Deze simulatietrainingen kunnen diverse topics omvatten met een focus op systeeminnovatie. Bij systeem- en procesinnovatie ligt de focus niet op het aanleren van nieuwe vaardigheden, maar trachten we aan de hand van simulatie het systeem en processen beter te begrijpen. Het ontwerp van de trainingen is flexibel en wordt ontwikkeld in functie van de vooropgestelde doelstellingen en op maat van de deelnemers. De trainingen differentiëren zich van huidige simulatielabs door steeds in te zetten op een wetenschappelijke onderbouwing en het stimuleren van design, strategisch en kritisch denken. Tijdens simulaties wordt sterk ingezet op het creëren van een veilige leeromgeving, representatieve scenario’s en vernieuwende leervormen. Tenslotte zorgt een aansluitende debriefing voor een duurzaam karakter, via een reflectief proces ontwikkelen deelnemers nieuwe inzichten en leidt dit tot verbeteren van toekomstige prestaties.

Interesse? Contacteer ons.

Picture1

Navorming

Vanuit het THINK³ simulation & innovation lab wordt ondersteuning geboden aan de Master of Science Verpleegkunde en vroedkunde en de Master of Science in Systeem- en procesinnovatie in de gezondheidszorg. Docenten en onderwijsmedewerkers bieden we kansen aan om te experimenteren met innovatieve, interactieve onderwijsvormen. Ook andere opleidingen aan UHasselt of elders kunnen beroep doen op deze ondersteuning. Aanvullend voorziet het THINK³ lab diverse korte en langlopende bijscholingen en vormingen voor zorgprofessionals en zorgorganisaties.

Onderzoek

THINK³ investeert ook in hoogstaand onderzoek en werkt hiervoor nauw samen met het werkveld en andere onderwijsinstellingen. Verder proberen we een sterke brug te bouwen met onderwijs.

Hier leest u mee over patiëntveiligheidscultuur.

Heeft u goede ideeën binnen één van deze onderzoekspijlers? Wenst u op één of andere manier op vlak van onderzoek samen te werken?

think3@uhasselt.be

Agoralaan Gebouw D

3590 Diepenbeek