Fysica: practicum echografie

We ontwikkelden een practicum echografie dat aansluit bij de module medische fysica in de derde graad.

Behalve de begeleiding voor het practicum zelf bestaat de tekst uit een voor- en nabeschouwing aansluitend op de leerdoelen rond golven en medische fysica.

Download hier (pdf, 1,8 MB) het document.

12 sets met het nodige materiaal om dit practicum uit te voeren (12 groepen van 2 leerlingen) zijn beschikbaar voor leerkrachten om uit te lenen voor gebruik in de klas.

Elke box bevat een arduino, twee ultrasoon sensoren en alle nodige accessoires. Verder is er voor elke groep een kartonnen plaat voorzien met de rails voor de sensoren. Per groep is er enkel nog een kartonnen doos (bv. schoenendoos) en een laptop of computer nodig om het practicum te kunnen uitvoeren.

De kits worden uitgeleend voor een periode van maximaal 2 schoolweken met tussenliggend weekend. Uitleen voor een langere periode is mogelijk afhankelijk van de aanvragen.
Het gebruik van de uitleenkits is gratis mits akkoordverklaring en ondertekening van het reglement.
Klik hier voor het reglement.

Meer info of aanvraag tot uitlenen:
Ilse Engelen – ilse.engelen@uhasselt.be

Schrijf hier in om de uitleenkit aan te vragen