Meldpunt grensoverschrijdend gedrag

  • Voor wie is het meldpunt grensoverschrijdend gedrag?

Voor iedereen (UHasselt studenten, UHasselt bezoekers en UHasselt-personeel) met vragen over grensoverschrijdend gedrag, die in aanraking is gekomen met grensoverschrijdend gedrag, …

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Gedrag is ongewenst als het jouw persoonlijke grens overschrijdt. De beleving of een gedrag aanvaardbaar is of niet is voor een deel subjectief. Om die reden is duidelijke communicatie over je persoonlijke grenzen belangrijk.

Meldingen kunnen onder andere betrekking hebben op intimidatie,  het raken aan je persoonlijke integriteit, verbale en/of fysieke agressie, discriminatie, pesten, seksueel ongewenst gedrag.

  • Wat verstaan we onder pesten?

Onder (cyber)pesten verstaan we gedrag met als doel of gevolg de waardigheid en integriteit van een persoon aan te tasten en een onveilige en kwetsende cultuur te creëren. Pestgedrag kan zich uiten in woorden, gebaren of handelingen die meermaals voorkomen. Het kan ook gaan om systematisch roddelen over of het sociaal isoleren van iemand.

  • Wat verstaan we onder discriminatie?

Er is sprake van discriminatie als je in een vergelijkbare situatie ongelijk behandeld, achtergesteld of uitgesloten wordt op basis van persoonlijke kenmerken. Deze kenmerken kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld nationaliteit, afkomst, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, functiebeperking, etc.

  • Wat verstaan we onder ongewenst seksueel gedrag?

Iedere vorm van verbaal, niet-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of waardoor een beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

  • Wat verstaan we onder geweld?

Onder geweld verstaan we psychisch of fysisch aangevallen, lastiggevallen, bedreigd of gestalkt worden. Dit kan gaan van bijvoorbeeld schelden,  verbaal bedreigd worden tot fysiek geweld.

  • Hoe werkt het meldpunt
  • Neem contact op met het meldpunt

Het eerste contact verloopt per e-mail (meldpunt@uhasselt.be) of via het aanmeldformulier. Vermeld je telefoonnummer in je e-mail als je verkiest telefonisch gecontacteerd te worden. 
Jouw melding wordt discreet en vertrouwelijk behandeld door een UHasselt Vertrouwenspersoon.

  • De vertrouwenspersoon voor studenten contacteert je

De vertrouwenspersoon voor studenten van het meldpunt neemt contact met je op. 
Je wordt vervolgens uitgenodigd voor een vertrouwelijk gesprek. Tijdens dit gesprek gaan de vertrouwenspersonen luisteren naar jou. Het staat je vrij om op de uitnodiging voor het gesprek wel of niet in te gaan. Bij voorkeur gaat het gesprek fysiek door op een discrete plaats, maar het gesprek kan ook online doorgaan.

  • Het gesprek met de vertrouwenspersoon voor studenten

Je bespreekt met de vertrouwenspersoon voor studenten je melding. Samen overloop je de verschillende mogelijkheden voor verdere opvolging. Een melding kan in het overleg ook zonder verdere stappen afgesloten worden. De vertrouwenspersoon voor studenten neemt geen actie zonder jouw toestemming.

Wie zijn de vertrouwenspersonen voor studenten?

Philip Swerts

Philip Swerts 03

Tine Versleegers

Tine Versleegers - studentenpsycholoog UHasselt

Contacteer het meldpunt

Anonieme melding? Vul geen gegevens in.