Meldpunt grensoverschrijdend gedrag

Contacteer het meldpunt

Anonieme melding? Vul geen gegevens in.

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag tolereren we niet aan UHasselt. Maar we kunnen natuurlijk niet uitsluiten dat het toch gebeurt. In dat geval is het heel belangrijk dat je ergens terecht kan. Ook als je geen grensoverschrijdend gedrag ervaren hebt, maar er wel vragen over hebt, kan je bij het meldpunt terecht.

  • Wie kan bij het meldpunt grensoverschrijdend gedrag terecht?

Iedereen (UHasselt studenten, UHasselt bezoekers en UHasselt-personeel) die in aanraking is gekomen met grensoverschrijdend gedrag en hier informatie over wil of een melding wil maken. Ook als je vragen hebt over grensoverschrijdend gedrag zonder dat je ermee in aanraking kwam, kan je bij het meldpunt terecht. 

  • Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Als gedrag van een ander jouw persoonlijke grens overschrijdt, spreken we van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag.  Of gedrag aanvaardbaar is of niet, is deels een subjectief aanvoelen. Om die reden is duidelijke communicatie over je persoonlijke grenzen belangrijk.

Meldingen kunnen onder andere gaan over intimidatie,  het raken aan je persoonlijke integriteit, verbale en/of fysieke agressie, discriminatie, pesten, seksueel ongewenst gedrag, …

  • Wat is pesten?

(Cyber)pesten is gedrag met als doel of gevolg de waardigheid en integriteit van een persoon aan te tasten en een onveilige en kwetsende cultuur te creëren. Pestgedrag kan zich uiten in woorden, gebaren of handelingen die meermaals voorkomen. Het kan ook gaan om systematisch roddelen over of het sociaal isoleren van iemand.

  • Wat is discriminatie?

Er is sprake van discriminatie als je in een vergelijkbare situatie ongelijk behandeld, achtergesteld of uitgesloten wordt op basis van persoonlijke kenmerken. Deze kenmerken kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld nationaliteit, afkomst, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, functiebeperking, etc.

  • Wat is ongewenst seksueel gedrag?

Iedere vorm van verbaal, niet-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of waardoor een beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

  • Wat beschouwen we als geweld?

Als je psychisch of fysisch aangevallen, lastiggevallen, bedreigd of gestalkt wordt, spreken we van geweld (bijv. schelden,  verbale bedreigingen, fysiek geweld,...).

  • Hoe werkt het meldpunt

  • Contacteer het meldpunt

Het eerste contact verloopt per e-mail (meldpunt@uhasselt.be) of via het online aanmeldformulier hieronder. Vermeld je telefoonnummer als je liever telefonisch gecontacteerd wordt.

Jouw melding wordt discreet en vertrouwelijk behandeld door een UHasselt Vertrouwenspersoon.

  • De vertrouwenspersoon contacteert jou

De vertrouwenspersoon voor studenten neemt contact met je op en nodigt je uit voor een vertrouwelijk gesprek. Het staat je vrij om op de uitnodiging voor het gesprek in te gaan. Als je op de uitnodiging ingaat, gaat het gesprek door op een discrete plaats die je samen met de vertrouwenspersoon afspreekt. Het gesprek kan ook online plaatsvinden.

Tijdens dit gesprek luistert de vertrouwenspersoon naar jou en bespreek je samen je melding.

De vertrouwenspersoon overloopt de verschillende mogelijkheden voor verdere opvolging. Een melding kan in het overleg ook zonder verdere stappen afgesloten worden. De vertrouwenspersoon voor studenten neemt geen actie zonder jouw toestemming.

Wie zijn de vertrouwenspersonen voor studenten?

Philip Swerts

Philip Swerts 03

Sabine Poel

Sabine Poels 01[1]

Noodhulp

Het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag is via e-mail altijd bereikbaar, maar kan geen onmiddellijke crisishulp bieden.

Heb je dringende hulp nodig, of nood aan een gesprek, dan kan je daarvoor terecht bij deze diensten: