Meldpunt grensoverschrijdend gedrag

Universiteit Hasselt wil een veilige en inclusieve studeer- en werkomgeving creëren voor haar studenten, personeel en bezoekers. In haar beleid ligt de focus enerzijds op nultolerantie voor discriminatie en machtsmisbruik en anderzijds op een positieve houding naar diversiteit en inclusie, een gelijkwaardigheidscultuur en open communicatie waarbij grenzen aangegeven en gerespecteerd worden. Grensoverschrijdend gedrag tolereren we niet aan UHasselt. Wanneer je er toch mee in aanraking komt, is het heel belangrijk dat je ergens terecht kan waar het grensoverschrijdend gedrag ernstig genomen wordt en er naar oplossingen wordt gezocht.

Wat kan het intern meldpunt voor je doen?

  • Je kan bij het meldpunt terecht wanneer je (on)rechtstreeks te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag.
  • We zijn er voor al je vragen, een luisterend oor, het uitklaren van je melding, advies over verdere stappen of gerichte doorverwijzing naar externe (hulpverlenings-)instanties.
  • We bieden je een gesprekskader waarbinnen je kan praten met een vertrouwenspersoon, gebonden aan het beroepsgeheim.
2023 09 07 15 09 04 Logo Meldpunt Gog

Het intern meldpunt biedt geen acute crisishulp. Indien je onmiddellijk nood hebt aan een gesprek, kan je terecht bij andere instanties.

Wie kan bij het intern meldpunt grensoverschrijdend gedrag terecht?

UHasselt studenten, -personeel en bezoekers kunnen bij het Meldpunt terecht. Heb je vragen, wil je wat meer informatie verkrijgen of ben je zelf in aanraking gekomen met grensoverschrijdend gedrag en wil je een melding maken? Dan kan je bij het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag terecht. Dit geldt voor incidenten in, maar ook buiten de universiteitsgebouwen.

Ben je een personeelslid of een doctoraatsstudent dan kan je terecht bij de vertrouwenspersonen voor het personeel van UHasselt.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Wanneer het gedrag van een andere persoon jouw persoonlijke grens overschrijdt, spreken we van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag.  Of gedrag aanvaardbaar is of niet, is an sich een subjectief gegeven. Wat voor de ene persoon acceptabel gedrag is, is dit niet noodzakelijk voor de andere. Culturele en maatschappelijke normen kunnen een rol spelen in welke gedragingen wel of niet aanvaardbaar zijn. Grensoverschrijdend gedrag kan onder andere gaan om pesten, discriminatie, overschrijden van culturele grenzen, ongewenst seksueel gedrag, geweld (psychisch, fysiek, verbaal of seksueel). Hieronder vind je meer uitleg wat hieronder verstaan wordt.

Wat is pesten?

(Cyber)pesten is gedrag met als doel of gevolg de waardigheid en integriteit van een persoon aan te tasten en een onveilige en kwetsende cultuur te creëren. Pestgedrag kan zich uiten in woorden, gebaren of handelingen die meermaals voorkomen. Het kan ook gaan om systematisch roddelen over of het sociaal isoleren van iemand.

Wat is discriminatie?

Er is sprake van discriminatie als je ongelijk behandeld, achtergesteld of uitgesloten wordt op basis van persoonlijke kenmerken. Deze kenmerken kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld nationaliteit, afkomst, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, functiebeperking, etc.

Wat is ongewenst seksueel gedrag?

Iedere vorm van verbaal, niet-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of waardoor een beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

Wat beschouwen we als geweld?

Als je psychisch of fysiek aangevallen, lastiggevallen, bedreigd of gestalkt wordt, spreken we van geweld (bijv. schelden,  verbale bedreigingen, fysiek geweld,...).

Hoe kan je het intern meldpunt contacteren?

Het eerste contact verloopt per e-mail : meldpunt@uhasselt.be of via het online aanmeldformulier.

Vermeld je telefoonnummer als je liever telefonisch gecontacteerd wordt.

Wie ontvangt de e-mail of het online aanmeldformulier?

De vertrouwenspersonen (studenten en personeel) van UHasselt dragen zorg voor meldingen die toekomen in de mailbox. Jouw melding wordt discreet en vertrouwelijk behandeld door Sabine, Philip of Annelies (de vertrouwenspersonen voor studenten aan de UHasselt).

We helpen je graag verder! 

De vertrouwenspersonen zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Tussen de vertrouwenspersonen onderling geldt er een gedeeld beroepsgeheim om op elkaars expertise beroep te kunnen doen en de best mogelijke hulp/aanpak aan jou te kunnen aanbieden.

Wat nadat je contact met het intern meldpunt hebt opgenomen?

Philip, Sabine of Annelies neemt contact met je op en nodigt je uit voor een vertrouwelijk gesprek. Het staat je vrij om op de uitnodiging voor het gesprek in te gaan. Als je op de uitnodiging ingaat, gaat het gesprek door op een discrete plaats die samen met jou afgesproken wordt. Het gesprek kan ook online plaatsvinden. Indien je wenst, mag je ook een vertrouwensfiguur meebrengen naar het gesprek.

Tijdens dit gesprek luistert de vertrouwenspersoon naar jou en bespreek je samen je melding. Jij en de vertrouwenspersoon verhelderen je vraag of melding en overlopen de verschillende mogelijkheden voor verdere opvolging. Je bekijkt samen of je al dan niet (al) volgende stappen wenst te ondernemen. Een melding kan zonder verdere stappen worden afgesloten. Je bent tot niets verplicht en bepaalt zelf het verdere verloop. De vertrouwenspersoon neemt geen actie zonder jouw toestemming.

Indien je wel verdere stappen wenst te ondernemen, begeleidt de vertrouwenspersoon je hierin.

Wat kunnen verdere stappen zijn?

Er zijn geen pasklare antwoorden dus verrichten we samen maatwerk. We gaan op zoek naar wat een mogelijke oplossing voor jou kan zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • Ondersteunen bij het aanspreken van de persoon die het ongewenst gedrag heeft gesteld, al dan niet in aanwezigheid van / of door de vertrouwenspersoon
  • Een bemiddelingsgesprek.
  • Begeleiding naar een formele procedure bij politie of een andere instantie, buiten of binnen de universiteit (pdf, 29 KB). Het meldpunt kan zelf geen klacht indienen bij de politie of een instantie, maar kan je wel ondersteunen wanneer jij dit wenst te doen.
  • Een gerichte doorverwijzing naar een bevoegde instantie buiten de universiteit (UNIA, Vlaams MensenRechtenInstituut) of binnen de universiteit (pdf, 285 KB).
  • Een gerichte doorverwijzing naar psychologische hulp

Meld je liever aan een externe organisatie?

Als student, personeelslid of bezoeker kan je ook terecht bij het Vlaams Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag. Dat is een onafhankelijk meldpunt voor personen met een melding over grensoverschrijdend gedrag.

Wie zijn de vertrouwenspersonen voor studenten?

Philip Swerts

Studentenpsychologen 08 (1)

Sabine Poel

Studentenpsychologen 06 (1)

Annelies Delronge

Studentenpsychologen 03 (1)

Samenwerken aan een veilige werkcultuur

We willen dat Universiteit Hasselt een veilige en inclusieve studeer- en leefomgeving voor je is. Je melding helpt bij het nemen van gerichte acties, het opstellen van een preventiebeleid en in de algemene aanpak van grensoverschrijdend gedrag aan de Universiteit.

Nog vragen? meldpunt@uhasselt.be

Contacteer het intern meldpunt

Anonieme melding? Vul geen gegevens in.

Noodhulp

Het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag is via e-mail altijd bereikbaar, maar kan geen onmiddellijke crisishulp bieden.

Heb je dringende hulp nodig, of nood aan een gesprek, dan kan je daarvoor terecht bij deze diensten: