Netwerk en WiFi

Wifi netwerk

Het UHasselt campusnetwerk bestaat uit een bekabeld netwerk en een draadloos netwerk.  Het draadloze netwerk laat studenten en stafleden toe om op een eenvoudige manier contact te behouden met het campusnetwerk.

Wifi netwerk:

De AccessPoints (AP's) van de campus zenden 2 SSID's (netwerknamen) uit:

  • UHasselt
  • Eduroam

Hierop kan je inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord.

You can log in here with your username and password.

Voor bezoekers is er de mogelijkheid om een tijdelijke login te bekomen. Hiervoor zijn geen speciale instellingen vereist. Normaal is via de draadloze netwerkkaart van Uw laptop/PDA/GSM het SSID UHasselt zichtbaar.

Eduroam

Wat is eduroam ?

Eduroam staat voor 'Education Roaming' en is een initiatief van TERENA. Het project laat iedere student of personeelslid toe om op een eenvoudige en veilige manier gebruik te maken van het draadloze netwerk buiten de eigen instelling (ook in het buitenland). Een overzicht is beschikbaar op de Eduroam website.

Aanmelden ?

  1. Maak een draadloze verbinding!
  2. Gebruik uw e-mail adres of gebruik uw userid gevolgd door @uhasselt.be vb 00832343@student.uhasselt.be of lucp1234@uhasselt.be.

Waar en wanneer kan ik het gebruiken ?

Je gaat naar een vergadering op het PHL en neemt Uw laptop mee. Je kan daar inloggen op het eduroam netwerk met jouw UHasselt userid om zo toegang te krijgen tot e-mail en webdiensten.

Je gaat naar een conferentie in Italië, ook daar kan je gewoon inloggen op het eduroam netwerk bij een deelnemende instelling.

Beschikbaarheid binnen de UHasselt

Alle accesspoints op de campus ondersteunen ook toegang tot het eduroam netwerk. Aangezien eduroam gebruik maakt van 802.1X authenticatie technologie zijn er wel enige instellingen vereist voor het draadloze netwerk.