Stichting Alzheimer Onderzoek schenkt 250.000 euro aan UHasselt-onderzoek

UHasselt professor Ilse Dewachter ontvangt een beurs van 250.000 euro van de Stichting Alzheimer Onderzoek. Het geld zal dienen voor haar baanbrekende onderzoek naar een beschermende mutatie tegen Alzheimer. “Als we beter begrijpen hoe deze mutatie precies werkt, kan dit hopelijk bijdragen tot de ontwikkeling van een therapie tegen de ziekte van Alzheimer”, zegt prof. Ilse Dewachter. “Een veelbelovend onderzoek, dat we zeer graag ondersteunen”, zegt Joost Martens, directeur van Stichting Alzheimer Onderzoek.

Wereldwijd lijden meer dan 50 miljoen mensen aan dementie. 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 8 mannen ontwikkelen in hun leven een vorm van deze ziekte. “Een heel hoog cijfer, en ondanks dat wetenschappers steeds meer kennis opdoen over dementie is er nog steeds geen middel gevonden om de ziekte een definitieve halt toe te roepen”, zegt Joost Martens. “Met onze Stichting Alzheimer Onderzoek zamelen we daarom geld in om wetenschappelijk onderzoek naar alzheimer te ondersteunen. Dit jaar kunnen wij, dankzij onze donateurs, maar liefst 3,2 miljoen euro aan alzheimeronderzoek financieren.”

Prof. Ilse Dewachter, hoofd van de BIOMED-onderzoeksgroep Neurowetenschappen aan Universiteit Hasselt ontvangt dit jaar een beurs van 250.000 euro van de stichting. “Een heel mooi bedrag”, zegt Ilse Dewachter. “Dit geeft zeker een extra stimulans aan ons onderzoek en we zijn zeer dankbaar voor deze steun van de Stichting Alzheimer Onderzoek.”

Belangrijke beschermende mutatie ontdekt

Het onderzoek van Ilse Dewachter en haar team richt zich op een recent hoopgevende vinding bij een patiënt die drager was van een bepaalde mutatie die de ziekte van Alzheimer al op jonge leeftijd veroorzaakt. “In de hersenen van de patiënt werd het eiwit ABeta afgezet, we weten dat dit eiwit de ziekte van Alzheimer voorafgaat en initieert. Toch ontwikkelde de ziekte zich niet bij deze patiënt. Iets in de hersenen remde het ziekteproces dat in gang gezet werd door ABeta af, waardoor er geen symptomen ontwikkelden en hersencellen veel minder snel afstierven.”

Onderzoek wees uit dat dit komt door de aanwezigheid van de APOE3ch mutatie die werd teruggevonden in de hersenen van de patiënt. Die zou een beschermende factor spelen tegen het ABeta eiwit en de ontwikkeling van alzheimer dementie. “Het is de eerste keer dat een dergelijke bescherming tegen de ontwikkeling van alzheimer dementie bij een patiënt werd vastgesteld. Een baanbrekende ontdekking dus, maar hoe de APOE3ch mutatie precies werkt, weten we nog niet. En daar willen wij met ons onderzoek een antwoord op vinden”, zegt prof. Ilse Dewachter.

Nieuwe stap in ontwikkelen therapie

Inzicht in het mechanisme achter de APOE3ch mutatie kan een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een therapie tegen alzheimer. En dat dus zelfs bij mensen waar het bepalende eiwit dat de ziekte initieert al aan het ontwikkelen is in de hersenen. “Dat is heel hoopvol nieuws. Binnen ons onderzoek hopen we dan ook om het mechanisme achter deze mutatie te ontrafelen”, zegt Ilse Dewachter.

“Een veelbelovend onderzoek”, zegt Joost Martens, directeur van Stichting Alzheimer Onderzoek. “Het zou mooi zijn als op basis van dit onderzoek een therapie wordt ontwikkeld dat bescherming biedt tegen Alzheimer en zo deze vreselijke ziekte definitief gestopt wordt.”