BIOMED

'WHERE SCIENCE CONNECTS HEARTS AND BRAINS'

BIOMED is een multidisciplinair instituut waar high-end technologieën worden gebruikt om nieuwe inzichten te verkrijgen in drie ziektedomeinen:  immunologie, neurowetenschappen en hart -en vaatziekten.

Biomed Header Biomed Header
Biomed Banner Tekening

Onze missie

 • Wetenschappelijke ontdekkingen vertalen naar toepassingen die bijdragen aan een gezondere samenleving in lijn met de CIVIC ambitie van de Universiteit Hasselt.

 • Investeren in academische excellentie, regionale en internationale positionering en sterke partnerships met andere academische instituten, de gezondheidssector en de life sciences industrie.

 • Creëren van een inspirerende werkomgeving waar huidige en toekomstige leiders op het gebied van human life sciences hun krachten bundelen om maatschappelijke uitdagingen op het gebied van geneeskunde, gezondheid en welzijn aan te pakken.

Onderzoeksdomeinen

We combineren kwaliteitsvol fundamenteel onderzoek met translationele programma’s om toepassingen te ontwikkelen voor patiënten en de gezondheidssector.

De focus ligt op 3 ziektedomeinen: immunologie, neurowetenschappen en cardio-metabole wetenschappen.

Hoewel ieder domein zijn eigen specifieke onderzoeksvragen heeft, investeren we in gemeenschappelijke onderzoeksthema’s volgens een algemeen model.

Samengevat zetten we in op:

 • identificatie van risicofactoren doorheen de verschillende fasen van het leven
 • ontwikkelen van betere inzichten in ziektemechanismen
 • monitoren van de aandoeningen
 • bedenken van strategieën om met aandoeningen om te gaan, te behandelen en te voorkomen
Common Workmodel
Virus 2

Neurowetenschappen

Virus 3

Cardio-metabole wetenschappen

In de kijker

4 Milj Uh (1)

UHasselt krijgt 4 miljoen euro Vlaams geld extra voor biomedisch onderzoek

Jelle Nieuwe Software

Nieuwe software UHasselt en ZEISS toont haarscherp hoe biomoleculen in cellen bewegen

AI Helpt Limburgse Ziekenhuizen

Artificiële intelligentie helpt Limburgse ziekenhuizen om kanker sneller en efficiënter opsporen

Onderzoeker Lopen Marathon (1)

Onderzoekers FIERCE-lab lopen marathon voor onderzoek Charcot-Marie-Tooth

Acht Nieuwe Projecten

Acht nieuwe projecten moeten Limburg duurzamer en competitiever maken

Waarom met ons samenwerken?

 • Internationaal erkende onderzoekers, actief binnen verschillende onderzoeksdomeinen,  met publicaties in peer-reviewed deskundige tijdschriften
 • Nauwe banden met klinische experten en toegang tot patiënten
 • Toegang tot de Vlaamse biobank en de Limburgse biobank UbiLim: klinische stalen van de voornaamste ziekte indicaties (auto-immuun aandoeningen, oncologie, cardiologie, infectieziekten) verzameld op een gestandaardiseerde wijze
 • Bewezen ervaring met dienstverlening en contractonderzoek voor de industrie
 • Bewezen ervaring met IP aanmaak en spin-off creatie (Apitope NV, Seps Pharma NV)
Shoot17 Biomedische 32

Onderzoeksnetwerken

Onze strategische partners en netwerken

UMSC

Het Universitair MS Centrum (UMSC) bundelt de multidisciplinaire expertise van UHasselt en Noorderhart Pelt in het domein van de ziekte multiple sclerose (MS). Binnen dit internationaal gericht expertisecentrum wordt vooruitstrevend wetenschappelijk onderzoek verricht naar multiple sclerose (MS) om de best mogelijke zorg voor personen met MS aan te bieden, nu en in de toekomst. De participatie van personen met MS staat centraal binnen het UMSC. Het centrum ontwikkelt strategische onderzoeks- en opleidingsprogramma’s, communiceert breed over nieuwe inzichten en werkt samen met lokale en internationale partners.

Euron

"The European Graduate School of Neuroscience" is een internationaal onderzoeks- en trainingsnetwerk van zeven universiteiten in België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Luxemburg. Het doel van de partners is om expertise, kennis en infrastructuur te delen zodat master en doctoraatstudenten een unieke kans krijgen om hun onderzoekcompetenties te ontwikkelen en zo ook mobiliteit te stimuleren. Bovendien wordt er gestreefd naar het uitvoeren van gezamenlijke doctoraten tussen de partner universiteiten en naar de accreditatie van een gezamenlijk master programma binnen het domein van de neurowetenschappen.

Euro Bioimaging

Deze Europese onderzoeksinfrastructuur voor beeldvormende technologieën in de biologische en biomedische wetenschappen, voorziet gebruikers van toegang tot een breed scala van state-of-the-art technologieën voor biologische en biomedische beeldvorming voor onderzoekers. Daarnaast biedt EuBI ondersteuning voor beeldgegevens en training voor gebruikers en aanbieders van deze infrastructuur.

MSDA

De Multiple Sclerosis Data Alliance (MSDA) is een wereldwijde multi-stakeholder samenwerking met als doel het versnellen van onderzoeksinzichten voor innovatieve zorg en behandelingen voor mensen met MS. De MSDA zet in op: -bewustmaking over het belang van onderzoek door gebruik van real-world MS data -het mogelijk maken van een betere ontdekking en toegang tot real-world MS data -het stimuleren van transparant en betrouwbaar gebruik van real-world MS data De MSDA werkt nauw samen met patiëntengroepen en organisaties om de waarde van MS-onderzoek en het belang van MS-gegevens te promoten.

LCRC

Het Limburg Clinical Research Center (LCRC) is een unieke samenwerking tussen UHasselt, het Jessa Ziekenhuis en Ziekenhuis Oost-Limburg. Door de brug te slaan tussen academisch onderzoek en de klinische praktijk willen de onderzoekers binnen dit centrum de gezondheidszorg verbeteren. Zij zoeken via patiëntgericht, medisch-wetenschappelijk onderzoek naar innovatieve oplossingen voor noden uit de dagelijkse klinische praktijk. Het LCRC focust op de ontwikkeling van betere preventiestrategieën, snellere detectie methodes en behandelingen in de volgende medische domeinen: cardiologie, oncologie, gynaecologie/fertiliteit, infectieziekten, anesthesie/neurologie en orthopedie. Daarnaast investeert het LCR in meerdere service- en technologie platformen die de onderzoekers optimaal ondersteunen en omkaderen: Universitaire Biobank Limburg (UBiLim), Mobile Health Unit (MHU) & Data Science, Good Clinical Practice (GCP) Platform en RELAB, revalidatie en assistieve technologie.

Bioville

BioVille opende in 2010 zijn deuren als broedplaats voor startende en groeiende bedrijven actief in life sciences. Het doel was om startende en groeiende health & care-bedrijven vooruit te helpen door hen flexibele ruimtes en op maat ondersteunende diensten aan te bieden. Bovendien paste BioVille binnen de Limburgse ambitie om van life sciences één van de speerpuntsectoren in de regio te maken. Toen BioVille in 2012 al helemaal volzet was, werd besloten om uit te breiden met een nieuwbouw van minstens 1.500 m². In 2020 werd ook de DigiHub gebouwd, met de focus op bedrijven actief binnen digital health. In 2022 zal de derde fase van de nieuwbouw afgerond worden en breiden de kantoorfaciliteiten verder uit. Op dit moment zijn meer dan 30 bedrijven en meer dan 150 collega’s gevestigd op BioVille. De focus ligt voornamelijk op health & care, meer bepaald BioTech, MedTech en Digital Health. De aandeelhouders achter dit initiatief zijn de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM, Universiteit Hasselt en POM Limburg.

Flanders Vaccine

Flanders Vaccine is een non-profit, strategie gedreven platform voor academische, industriële en publieke stakeholders met relevante expertise in immunotherapeutica en vaccins voor mens en dier. Flanders Vaccine brengt universiteiten, openbare en particuliere ziekenhuizen, onderzoekscentra, kmo's, farma, patiëntenorganisaties en overheidsinstanties samen om nieuwe immunologische oplossingen op vlak van onze gezondheid en de vaccins van de toekomst te ontwikkelen.

Interreg Nieuw

Euregionale projecten

Shoot17 Biomedische 13

Stage in Biomed

Heb je interesse in een stage binnen het Biomedisch onderzoeksinstituut?

Vraag het aanbod aan stageplaatsen op bij de Principal Investigator van het onderzoeksdomein waarin je interesse hebt: immunologie, neurowetenschappen of cardio-metabole wetenschappen.

Mail je aanvraag rechtstreeks naar de Principal Investigator, samen met een CV en motivatiebrief.

Diplomavereisten: Bachelor/Master diploma

Contact

Véronique Pousset

Veronique
Functie

Secretariaat

Kristina Laginestra

Kristina (1)
Functie

Secretariaat

dr. Kim Pannemans

Blijf op de hoogte van ons onderzoek en evenementen

Locatie

Biomed

BIOMED Biomedisch Onderzoeksinstituut - UHasselt - Gebouw C

3590 Diepenbeek