Algemene veiligheidsgevoel aan de schoolpoort verbetert

Ouders vinden dat de omgeving rond de schoolpoort veiliger is geworden en schoolstraten zijn een goede maatregel om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dat zijn twee conclusies uit een evaluatieonderzoek rond de Vlaamse subsidie voor veilige schoolomgevingen dat we uitvoerden in opdracht van de Vlaamse overheid.

Adobestock 261613841 Adobestock 261613841

Iedere dag verplaatsen ongeveer één miljoen jongeren en ouders zich van en naar school. Het bevorderen van de verkeersveiligheid van het woon-schoolverkeer is één van de speerpunten van het Verkeersveiligheidsbeleid van bevoegd minister Lydia Peeters. Een cruciale stap in het verbeteren van deze verkeersveiligheid is het kwaliteitsvol inrichten van schoolomgevingen. Sinds 2019 kunnen lokale besturen een subsidieaanvraag indienen om de verkeersveiligheid in schoolomgevingen te verbeteren. Die subsidies zijn gericht op snel uitvoerbare maatregelen zoals verkeerssignalisatie en kleine infrastructurele maatregelen zoals de inrichting van een schoolstraat, de heraanleg van fiets- en voetpaden, markeringen en straatmeubilair. Sinds 2019 werden er 235 subsidies toegekend aan lokale besturen voor aanpassingen aan 1994 schoolomgevingen, goed voor een totaalbedrag van ruim 12,6 miljoen euro.

In 2023 voerden we in opdracht van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken een onderzoek uit naar de subsidiewerking. Het onderzoek had als doel om een beter inzicht te verkrijgen in hoe de gesubsidieerde maatregelen hebben bijgedragen aan de verkeersveiligheid via de ervaren impact bij ouders, leerlingen, schoolmedewerkers en lokale overheden.