Doctoraatsstudent Hoang Nam Le verbetert kennis en vaardigheden van Vietnamese adolescente motorrijders

Dit doctoraatsonderzoek door Hoang Nam Le heeft als doel het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een gamified e-learning platform genaamd Route2school Educatie (ontwikkeld door het Instituut voor Mobiliteit van de Universiteit Hasselt) om (motor)fietsgerelateerde verkeerskennis, situatiebewustzijn, risicodetectie en -management te promoten bij jongeren in Vietnam.

ISTEC2019 1 ISTEC2019 1

De bestaande verkeersveiligheidsinterventies in Vietnam zijn grotendeels ineffectief, en ze richten zich meer op bewustwording dan op het verbeteren van verkeerskennis en -vaardigheden.


Dit doctoraatsonderzoek, getiteld 'Development, implementation and testing of a gamified e-learning platform for the improvement of (motor)cycling knowledge & skills of Vietnamese adolescents' heeft als doel het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een gamified e-learning platform genaamd Route2school Educatie (ontwikkeld door het Instituut voor Mobiliteit van de Universiteit Hasselt) om (motor)fietsgerelateerde verkeerskennis, situatiebewustzijn, risicodetectie en -management te promoten bij jongeren in Vietnam.


Het onderzoek bestaat uit drie hoofdfasen:

(1) het vaststellen van de behoeften aan verbetering van de verkeerskennis en -vaardigheden van Vietnamese adolescenten,

(2) het ontwikkelen van het gamified e-learning platform aangepast aan de Vietnamese verkeerscontext, en

(3) het testen van het gebruik van dit platform onder adolescenten.


De onderzoeksresultaten geven aan dat het samen aanpakken van gedragsovertuigingen, normatieve overtuigingen en controleovertuigingen de meest effectieve strategie zou zijn voor verkeersveiligheidsinterventies gericht op het verminderen van risicogedrag bij jonge tweewielers in Vietnam. Bovendien heeft het gebruik van gamification-elementen een significante invloed op de betrokkenheid van de leerling, terwijl een reeks factoren zoals tevredenheid, interfaceontwerp, leerinhoud en gamification van invloed zijn op de voortzettingsintentie van de leerling. De resultaten benadrukken ook de positieve effecten van Route2school Educatie op de onmiddellijke en tussentijdse verbetering van de rijvaardigheid, verkeersregels, verkeersborden en verkeerssituaties.


In het algemeen biedt dit onderzoek een betrouwbare basis voor het ontwikkelen van een gamified e-learning platform om op een effectieve manier de huidige problemen van Vietnamese adolescenten met betrekking tot risicogedrag te verbeteren en actieve deelname van leerlingen aan verkeersveiligheidseducatie te bevorderen en te behouden. Het Route2school Educatie-platform, met zijn uitstekende eigenschappen zoals de visualisatie van lokale verkeerssituaties, feedback op antwoorden en gamification-elementen, kan op korte termijn helpen om verkeersveiligheidseducatie op grote schaal te verspreiden onder Vietnamese adolescenten, vooral in de leeftijdsgroep van 15-18 jaar. Op lange termijn hoopt men het bereik van dit platform uit te breiden naar leerlingen van alle leeftijdsgroepen in scholen in Vietnam.

Meer weten over het doctoraatsonderzoek van Huang Nam Le?

Op vrijdag, 29 maart 2024 om 15.00 uur zal Mr. Huang Nam Le zijn doctoraatsthesis verdedigen aan UHasselt. Zijn (Engelstalige) verdediging is vrij toegankelijk en gaat door op campus Hasselt in de ceremoniezaal van het Refugiehuis (Maastrichterstraat 100, 3500 Hasselt) Het is ook mogelijk om zijn verdediging online te volgen.

Wie is Huang Nam Le?

Mr. Hoang Nam Le is 36 jaar oud en woont in Ho Chi Minh City, Vietnam. Hij is gepassioneerd door reizen en sport. Hij is getrouwd en de trotse vader van 1 kindje.

Hoang Nam Le is geboren in 1988 in Ho Chi Minh City, Vietnam. Hij heeft een diploma in stedelijke en regionale planning van de University of Architecture in Ho Chi Minhstad en een Master of Science in Urban Management and Planning van de Universiteit van Western Sydney, Australië, die hij in 2014 behaalde. Begin 2016 trad hij in dienst bij Ton Duc Thang University als onderzoeks- en onderwijsassistent.

Begin 2019 kreeg hij een doctoraatsbeurs van het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) van de Universiteit Hasselt om onderzoek te doen naar de ontwikkeling, implementatie en het testen van een gamified e-learning platform voor de verbetering van (motor)fietskennis en -vaardigheden van Vietnamese adolescenten. Momenteel is hij ook lid van een internationale onderzoeksgroep die een onderzoeksproject uitvoert gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid voor Aziatische kinderen met behulp van een innovatief educatief platform.