IMOB start met fietssimulator onderzoek

Het Instituut voor Mobiliteit heeft recent een fietssimulator in gebruik genomen. Deze simulator laat toe om in een virtuele omgeving tal van scenario's op een veilige manier uit te testen en het fietsgedrag van deelnemers nauwgezet te observeren.

Fietssimulator Fietssimulator

In een eerste studie zal IMOB het fietsgedrag van jongeren tussen 12 en 15 jaar observeren. De reden ligt voor de hand, het aantal fietsongevallen op weg van en naar school is helaas nog steeds hoog. De onderzoekers gaan daarom het fietsgedrag van de jongeren in een virtuele context observeren. De bedoeling is om in een latere fase gerichtere fietseducatie aan te kunnen bieden met focus op de moeilijkheden die fietsende jongeren op de weg ervaren.