Studenten & XIU trappen fluodag af met verkeersdebat

Het XIU-verkeersdebat op de Universiteit Hasselt campus in Diepenbeek vormde dit jaar de kick-off van de fluodag! Dat is een dag waarop zichtbaarheid van zwakke weggebruikers en schoolgaande kinderen in het verkeer centraal staat. Onze studenten mobiliteitswetenschappen en leerlingen van verschillende middelbare en basisscholen in Hasselt en omstreken gingen in debat over diverse actuele verkeersveiligheidstopics.

Foto Debat2 Foto Debat2

Zo bespraken ze of het verplichten van het dragen van een fietshelm een verschil zou maken en waarom dat voor vele jonge fietsers moeilijk ligt. De standpunten hieromtrent waren verdeeld en er werd zelfs geopperd dat een opvouwbare fietshelm een uitweg kan bieden. Deze helm zou handiger zijn om op te bergen en de fietser geen zweethoofd of 'helmet hair' bezorgen. Sommige deelnemers vreesden ook dat het verplichten van een fietshelm zou leiden tot een daling in het fietsgebruik. Het dragen van fluovestjes verplichten voor fietsers vinden ze dan een beter idee. Dit vestje kan je immers gewoon opplooien en in de boekentas steken.

Ook het topic 'nultolerantie voor alcoholgebruik' kwam uitvoerig aan bod tijdens het debat. De jonge deelnemers waren het erover eens dat dit een goed idee is vanuit verkeersveiligheidstandpunt maar dat dit moeilijk te handhaven is. Alcohol en rijden gaat immers niet samen maar een nultolerantie gaat nog een stap verder.

Mag de straatverlichting 's nachts uitgeschakeld worden om de gevolgen van de huidige energiecrisis behapbaar te houden? Neen, daarover waren de deelnemers het unaniem eens. Veel leerlingen moeten nu al fietsen op slecht verlichte wegen of fietspaden. Een goede zichtbaarheid voor elke weggebruiker moet prioriteit krijgen.
Groepsfoto Xiu
De deelnemers bogen zich ook over het dilemma 'openbaar vervoer of toch de auto?'. Hier gaat de voorkeur overduidelijk naar het openbaar vervoer mits enkele aanpassingen. Zo moet de frequentie verbeterd worden, mogen er geen overvolle bussen zijn en de tarieven moeten wat goedkoper worden. Gratis openbaar vervoer vinden ze geen goed idee omdat dit volgens de deelnemers ten koste zou kunnen gaan van de fiets. Fietsveiligheid tenslotte, is belangrijk voor alle deelnemers: schoolstraten, fietsstraten en dergelijke zorgen er immers voor dat fietsers veilig kunnen fietsen. Toch blijft de nood aan veilige en aangepaste fietsinfrastructuur nog hoog, zeker in combinatie met de toename van elektrische fietsen en steps.
Deze productieve debatavond gaf de jonge deelnemers meteen ook de gelegenheid om op een interactieve manier kennis te maken met de unieke ba/ma opleiding Mobiliteitswetenschappen. Tot slot van de avond mocht UHasselt rector Bernard Vanheusden met gepaste trots de XIU-award in ontvangst nemen.