Verkeersveiligheid

Ons hoofddoel is om bij te dragen aan het verminderen van verkeersongevallen. Indirect pakken we daarmee ook een deel van de congestieproblematiek aan, aangezien files vaak veroorzaakt worden door ongevallen. Ons verkeersveiligheidsonderzoek focust op drie grote onderzoeksthema’s.

Adobestock 85133495 Adobestock 85133495
Adobestock 235858526

Human factors

Het thema ‘human factors’ onderzoekt de complexe interactie tussen weggebruiker, voertuigtechnologie en de wegomgeving binnen een context van toenemende automatisering van voertuigen. Daarnaast focust dit thema op de onderliggende mechanismen van (riskant) rijgedrag bij verschillende doelgroepen zoals jonge beginnende bestuurders, oudere bestuurders en bestuurders met een specifieke klinische achtergrond (bv. autisme, depressie). We focussen vooral op de ontwikkeling van procedures en methodologieën voor de beoordeling (fitness-to-drive) en training van rijgedrag.

Verantwoordelijke onderzoekers: Tom Brijs, Kris Brijs, Ariane Cuenen, Evelien Polders, Veerle Ross

Onderzoekstopics:

 • Ontwikkelen en evalueren van geavanceerde rijondersteuningssystemen;
 • Coaching en post-trip gamificatie als methode om de kennis, attitudes en rijstijl te beïnvloeden;
 • E-learning tools en methodologieën om de rijvaardigheid van beroepschauffeurs te verbeteren;
 • De mogelijk afleidende effecten van (aanraakgevoelige) informatiedisplays in voertuigen (IVIDS);
 • Procedures en methodologieën om bestuurders met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) te beoordelen en op te leiden.
Adobestock 185898613 (2)

Risico- en beleidsevaluatie

Het thema ‘risico- en beleidsevaluatie’ richt zich op de relatie tussen infrastructuur, omgeving en gedrag en hun invloed op verkeersveiligheid, maar omvat ook meer algemene evaluatiestudies van verkeersveiligheidsbeleid. Traditioneel gebeurt dit door het toepassen van verschillende kwantitatieve technieken (voor-en-na evaluaties, risicomodellen), meestal gebaseerd op crash- en verkeersgegevens, maar ook via observatie van menselijk gedrag en verkeersconflicttechnieken in real-life situaties via technologieën zoals intelligente camera's en drones.

Verantwoordelijke onderzoekers: Tom Brijs, Kris Brijs, Ali Pirdavani, Elke Hermans, Ariane Cuenen

Onderzoekstopics:

 • Uitkomst- en procesevaluatiestudies om de impact te meten van geïmplementeerde beleids- of wetgevingsinitiatieven;
 • Identificatie van conflicten en bijna-ongevallen via drones en camera's;
 • Analyse van verkeersongevallen o.b.v. weggeometrische kenmerken en kenmerken van verkeersstromen;
 • Analyse van risicogedrag van motorrijders en maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren;
 • Gamified E-learning platform voor de verbetering van (motor)fietskennis en -vaardigheden;
 • Evaluatie en testen van ruimtelijke ongevalsvoorspellingsmodellen;
 • Ontwikkeling en kalibratie van veiligheidsprestatiefuncties voor Vlaanderen-België.
Adobestock 404489250

Geometrisch ontwerp

Het thema ‘geometrisch ontwerp’ evalueert de veiligheid, begrijpelijkheid, functionaliteit en betrouwbaarheid van wegontwerpelementen in een omgeving die zo dicht mogelijk bij de echte wereld ligt en zeer geschikt is voor validatie-, verificatie- en visualisatiedoeleinden. Deze benadering biedt wegbeheerders de mogelijkheid om gebruikerstesten uit te voeren voordat de daadwerkelijke wegelementen worden geïmplementeerd. Dit gebeurt op basis van wetenschappelijke principes en objectieve parameters en op een kosteneffectieve manier. We voeren onderzoek uit in dit thema door gebruik te maken van een virtual reality rijsimulator en microsimulatiemodellen.

Verantwoordelijke onderzoekers: Tom Brijs, Ali Pirdavani, Evelien Polders

Onderzoekstopics:

 • Ontwerp van de bebouwde omgeving, kruispuntontwerp, fietspadontwerp, enz;
 • Toepassing van AR in de aanleg van wegeninfrastructuur met specifieke use cases;
 • Evaluatie van infrastructurele maatregelen om het zelfverklarende karakter van wegen te vergroten;
 • Onderzoek naar de mate waarin de weginfrastructuur klaar is voor connected en autonome voertuigen;
 • Implicaties van hogere niveaus van voertuigautomatisatie voor de veiligheid en verkeersprestaties in stedelijke gebieden;
 • Analyse van kijk- en rijgedrag in een rijsimulator om de impact van infrastructurele veranderingen te evalueren;
 • Beoordeling van geometrische ontwerpwijzigingen om verbonden en autonome voertuigen te accommoderen.

Wij zijn op zoek naar deelnemers voor studies

Stel je kandidaat voor deelname aan wetenschappelijke studies aangaande mobiliteit & verkeersveiligheid!

IMG 20230118 110011

Heeft u een vraag of wilt u graag samenwerken met IMOB?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. We zijn elke weekdag bereikbaar van 9 tot 17 uur.

IMG 20230117 122702