Toegepast onderzoek

Binnen de afdeling Toegepast Onderzoek (TO) kan u terecht voor praktijk georiënteerd onderzoek en advies op het gebied van verkeersveiligheid, mobiliteit, gedrag, wegontwerp, toerisme en autonomie. De activiteiten binnen TO slaan een brug tussen wetenschappelijk onderzoek en consultancy.

Instrumented Vehicle 15 Instrumented Vehicle 15
Uhasselt At School 2

Een gedreven en prestatiegericht team van mobiliteitsdeskundigen bezorgt u steeds wetenschappelijk gefundeerd advies. Bovendien is de inzet van eigen ontwikkelde producten en tools een mooie extra troef die we aanbieden.

Om u een onderbouwd advies te kunnen geven, stemmen we onze onderzoeksmethode steeds af op de situatie die onderzocht wordt. De afdeling Toegepast Onderzoek voert dus verschillende typen projecten uit, waaronder rijsimulatoronderzoek, survey onderzoek en risico- en evaluatiestudies. Daarnaast analyseren we specifieke doelgroepen zoals kinderen, ouderen en mensen met een beperking. Verder valoriseert het team tools en producten die binnen IMOB ontwikkeld werden, zoals de rijsimulator, Route2School, ParkAgent en Viamigo.

Projecten

Contacteer IMOB

Heeft u een vraag of wilt u graag samenwerken met IMOB?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op via het onderstaande invulformulier of via de contactgegevens die bovenaan op de pagina vermeld staan. We zijn elke weekdag bereikbaar van 9 tot 17 uur.