Onderzoek in de kijker

Chris Burtin BLOKBEELD

Long Covid

Vermoeidheid, kortademigheid, druk op de borst, hoofdpijn, spierpijn: bijna drie maanden na de eerste symptomen van het virus heeft een deel van de coronapatiënten nog steeds ernstige klachten. Ruim 9 op de 10 ondervraagden geeft zelfs aan problemen te hebben met simpele dagelijkse activiteiten. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Hasselt, kenniscentrum CIRO, Universiteit Maastricht en het Nederlandse Longfonds.

Zij bevroegen 214 personen in Vlaanderen met corona die niet opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis. Eenzelfde bevraging bij 1.600 personen in Nederland leverde vrijwel dezelfde conclusies op. Gemiddeld drie maanden na het oplopen van een milde vorm van het coronavirus geeft 65 procent van de ondervraagden aan dat hun gezondheid nog steeds matig is.

27 procent vindt hun gezondheid zelfs slecht. Amper 7 procent voelt zich terug helemaal gezond. “En dat terwijl 83 procent van de ondervraagden aangeeft dat ze voor de coronabesmetting in goede gezondheid waren” zeggen prof. dr. Martijn Spruit (UHasselt/CIRO/UMaastricht) en prof. dr. Chris Burtin (UHasselt) die dit onderzoek uitvoerden. “Dit toont aan dat een coronabesmetting nog lang gevolgen kan hebben op de gezondheid.

Maar liefst 9 op de tien ondervraagden geeft aan dat ze problemen hebben met dagelijkse activiteiten. Meer dan 7 op de 10 ondervraagden heeft zelfs problemen met wandelen.” Vermoeidheid, kortademigheid en spierpijn “Deze resultaten zijn verbijsterend”, zeggen de onderzoekers van de faculteit Revalidatiewetenschappen aan UHasselt.

“Zeker als je weet dat het hier allemaal gaat om personen die niet in het ziekenhuis zijn beland na de coronabesmetting. Hun acute klachten waren niet ernstig genoeg voor een opname in het ziekenhuis. Ze hadden dus een eerder milde vorm van corona. En toch blijven ook bij deze personen de gezondheidsklachten aanhouden.” De vaakst gehoorde klachten bijna drie maanden na de besmetting zijn: vermoeidheid (86%), kortademigheid (53%), hoofdpijn (41%), spierpijn (40%) en druk op de borst (36%). “Al deze gezondheidsklachten wegen ook op het gemoed van de patiënt”, zegt drs. Maarten Van Herck (UHasselt/CIRO).

“65% maakt zich zorgen of ze ooit nog volledig zullen herstellen van corona.” Bevraging Deze bevraging gebeurde zowel in België als in Nederland. De onderzoekers kwamen met de coronapatiënten in contact via een Facebook-groep waar lotgenoten na een coronabesmetting ervaringen uitwisselen. Deze groep telt in België en Nederland samen 15.000 leden.

In België vulden 214 personen de vragenlijst in, in Nederland was dat ruim 1.600 personen. “De resultaten uit de bevragingen aan Belgische en Nederlandse kant lopen vrijwel helemaal gelijk”, zegt Martijn Spruit. Katia Crab (38) één van de patiënten uit het onderzoek getuigt: “Half maart begon ik coronaklachten te ontwikkelen. Ik werk in een supermarkt, was sportief en had een druk sociaal leven.

Dat is allemaal stilgevallen na die coronabesmetting. Een drietal weken was ik echt doodziek, maar omdat ik geen koorts had en nog jong was ben ik niet opgenomen in het ziekenhuis. Nu, drie maanden later, voel ik mij jammer genoeg nog altijd niet beter. Ik heb nog steeds last van hartkloppingen, een hoge hartslag in rust en bij de minste inspanning ben ik kortademig. Verder heb ik nog steeds veel last van hoofdpijn, spierpijn, duizeligheid, vermoeidheid, concentratieproblemen en geur- en smaakverlies.

Ondertussen ben ik gestart met cardiale revalidatie, hopelijk zal dit mij van mijn klachten afhelpen, want dit is eigenlijk geen leven meer. En terug aan het werk gaan, lukt me nog steeds niet. ” Geen nazorg “Deze groep patiënten is een tot nu toe onderbelichte groep”, zeggen de onderzoekers. “Volledig terecht gaat er heel veel aandacht naar de nazorg voor patiënten die door een coronabesmetting in het ziekenhuis zijn beland, of zelfs op intensieve zorgen moesten verzorgd worden.

Maar we zien dat in deze groep van mensen met een zogenaamde milde vorm van corona meer dan de helft van de ondervraagden aangeeft geen nazorg te hebben gehad en/of daar zeer ontevreden over te zijn. En dat ondanks het feit dat ze nu nog steeds kampen met gezondheidsproblemen. Deze groep dreigt dus tussen wal en schip te vallen, en dat moeten we zien te voorkomen”.

Na de zomer zullen de onderzoekers opnieuw een bevraging lanceren bij deze respondenten om te kijken of de gezondheidsklachten aanhouden. Coronalongplein.nl Longfonds en Long Alliantie Nederland hebben ook een platform opgericht waar mensen met vragen terecht kunnen. Op coronalongplein.nl komt alle informatie, advies hulp en onderzoek samen.

Blank

Chris Burtin

Functie
Docent - Prof. dr.
Telefoon
+3211268996